HIGHLIGHT CONTENT

แนะนำ 4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคเหนือ กับ MOVIECATION Season 2

  • 9,346
  • 17 ก.ค. 2017

แนะนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในกิจกรรม MOVIECATION Season 2
"ตั๋วหนังพาเที่ยวไทย" ลุ้นเที่ยวฟรี กับ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท

          เป็นความรับรู้อยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยทุกคนว่า ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติกว่า 70 ปี ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และได้พระราชทานพระราชดำริให้ส่วนราชการต่างๆ  ดำเนิน งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งทุกโครงการล้วนมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ “ความอยู่ดีกินดีและความผาสุก” ของประชาชนทั้งสิ้น

 

          เพื่อเป็นการระลึกในพระคุณของพระองค์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไทยสมุทรประกันชีวิต และสีเบเยอร์ จัดโครงการลุ้นเที่ยวฟรีทั่วไทย ตามเส้นทางตามรอยพระบาทขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงพระองค์ และได้นำแนวทางมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตต่อไป

 

         สำหรับสัปดาห์แรก เราจะขอแนะนำ 4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคเหนือ ดังนี้

         1. โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ / อำเภอแม่ฟ้าหลวง / จังหวัดเชียงราย

" โครงการในพระราชดำริ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของ ชาวไทยภูเขาและชาวไทย ภาคเหนือให้คงอยู่ ตลอดไป "

          จากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงได้แรงบันดาลใจ จากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ปัญหาเรื่องการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขามาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้สมเด็จย่า มีพระราชประสงค์ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้าน บนดอยตุง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

          ทำให้วันนี้โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลายมาเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เผยความงดงามทั้งทัศนียภาพ และวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสาน จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนแวะเวียนมาสูดอากาศบริสุทธิ์ ชมนานาพรรณไม้ที่งอกงาม และสัมผัสทัศนียภาพอันร่มรื่นสบายตาอย่างไม่ขาดสาย


เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน เวลา 07:00 - 17:00 น.
ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดปี
โทร. 0-5376-7015-12
www.doitung.com

 

 

          2.   ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน / อำเภอแม่สาย / จังหวัดเชียงราย

" จากเมล็ดชาหน้าตาคล้ายเกาลัดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทาน ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อศึกษาหาวิธีนำมาปลูกในไทยวันนี้ จึงเกิดศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันขึ้น เพื่อสานต่อพระราชดำริ "

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็นโรงงานผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาและพืชน้ำมันอื่นๆ ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติกว่า 150 ไร่ เป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่สนใจในสุขภาพ 

          จุดเด่นของศูนย์ฯ คือ ร้านอาหาร “เมล็ดชา” ที่นำเสนออาหารเหนือสไตล์โมเดิร์น และใช้น้ำมันชามาเป็นวัตถุดิบหลัก มี 2 เมนูพระราชทาน คือ “โครเก็ตเบคอน” แป้งขนมปังทอดไส้มันฝรั่งผสมหมูเบคอนบด และ “ซุปมะเขือเทศ”เปรี้ยวหวานกลมกล่อม พร้อมของหวานอย่าง “ไอศกรีมอัญชันโยเกิร์ต” ทุกจานขอการันตีว่ากินแล้ว รู้สึกดีกับมื้ออร่อยนี้อย่างแน่นอน

 

เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน เวลา 08:00 - 20:00 น. 

ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดปี

โทร. 0-5373-4140-2, 0-5373-4440 

www.teaoilcenter.org 

 

          3.   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก / อำเภอแม่ออน / จังหวัดเชียงใหม่

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน ทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการสร้างศูนย์ฯ

เพื่อเสริมความรู้ ทางเกษตรให้กับ ชาวบ้าน "

         จากศูนย์พัฒนาวิจัยพันธ์พืชแต่เพียงอย่างเดียว ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก กลายเป็นอีกหนึ่งปลายทางยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่แสวงหา ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและความอบอุ่น จากการดูแลต้อนรับของชาวบ้านในท้องถิ่น

         สามารถเข้าชมดอกไม้งามหาชมยาก อาทิ ต้นบีโกเนีย กล้วยไม้ปีกผีเสื้อและอื่นๆ เรียงรายอยู่ในเรือนเพาะชำให้ได้ซื้อหาติดไม้ติดมือกลับบ้าน ภายโครงการฯ ยังมีห้องพักดีไซน์เก๋ ราคากันเอง ไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการค้างคืนอีกด้วย

 

เปิดให้เข้าชม: ลูกค้าในโครงการ 07.00-20.00 น./ลูกค้าทั่วไป 10.00-16.00 น. 

ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดปี

โทร.09-3416-7726

www.royalprojectthailand.com/teentok 

 

 


         4.   ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) /  อำเภอเมือง / จังหวัดแม่ฮ่องสอน

" ลุ่มน้ำปาย คือจุดแรกที่กรมชลประทาน ใช้พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของแม่ฮ่องสอน ตามโครงการ ในพระราชดำริ เป็น ศูนย์เรียนรู้สู่การขยายผล เพื่อ ‘ชุมชน’ ‘คน’ และ ‘ป่า’ "

          จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่กลางหุบเขาติดกับชายแดนพม่า ประชากรในบริเวณโดยรอบเป็นชาวเขา และมักทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย ผลผลิตจึงไม่พอเพียงทำให้มีรายได้น้อย ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย จึงถือกำเนิดขึ้นด้วยความห่วงใยในราษฎรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นการยกระดับวิถีความเป็นอยู่ของประชากรทุกคนบนที่สูง ให้มีชีวิตสงบสุข “ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 

          โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งทำหน้าที่ เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พาคุณมาสัมผัสธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ และสารพันความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการเรียนรู้ด้วยฐานต่างๆ 9 ฐาน ได้แก่ ด้านป่าไม้ การจัดการไฟป่า การจัดการน้ำดิน และปุ๋ย ข้าว พืช ประมง ปศุสัตว์ และการจัดการฟาร์ม นับเป็นอีกศูนย์การเรียนรู้ที่ให้ความรู้รอบด้านและ พร้อมสรรพอย่างแท้จริงเปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์ 

เวลา 08.30-17.00 น. 

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

โทร. 0-5368-4377 

-------------------------------------------

 

สำหรับกิจกรรม Moviecation Season 2 สามารถร่วมกิจกรรมได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

1. ร่วมสนุกที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา 

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นแพ็คเกจโรงแรมและรีสอร์ทชื่อดังกว่า 30 แห่งในจังหวัดที่มีโครงการพระราชดำริ ใน 5 ภาค กว่า 300 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 2,000,000บาท รายละเอียดคลิก http://bit.ly/MovieCation2 

 

2. ร่วมสนุกผ่าน Facebook MajorGroup 

ร่วมโหวต โครงการในพระราชดำริ ที่อยากไป ผ่านเฟสบุ๊ค MajorGroup  ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2560 ลุ้นที่พักโรงแรมและรีสอร์ท ในจังหวัดที่เลือก จำนวน 30 รางวัล พร้อมรับแพ็คเกจประกันอุ่นใจ คุ้มครองตลอดการท่องเที่ยว จากไทยสมุทรประกันชีวิต จำนวน 15 รางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรม
เล่นเลย คลิก: http://bit.ly/Moviecation2-FB   

 

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย