แนะนำ 4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคกลาง กับ MOVIECATION Season 2

แนะนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในกิจกรรม MOVIECATION Season 2
"ตั๋วหนังพาเที่ยวไทย" ลุ้นเที่ยวฟรี กับ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไทยสมุทรประกันชีวิต และสีเบเยอร์ จัดโครงการลุ้นเที่ยวฟรีทั่วไทย ตามเส้นทางตามรอยพระบาทขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงพระองค์ และได้นำแนวทางมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตต่อไป

 

         วันนี้เรามาทำความรู้จักกับอีก 4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคกลาง ดังนี้

 

         1. พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช / ตำบลดอนเจดีย์ / อำเภอพนมทวน / จังหวัดกาญจนบุรี

" สร้างสรรค์สำนึก ของชาวไทยให้ซาบซึ้ง ในเอกราชของชาติ "

          จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีกพื้นที่ที่นักวิชาการหลายฝ่าย เชื่อกันว่าเป็นสนามรบยุทธหัตถี ศึกครั้งสำคัญของชาติไทย มีการขุดค้นพบวัตถุโบราณหลายชิ้น อาทิ ศาสตราวุธ กระดูกช้างม้า พร้อมกับเครื่องประดับ อีกทั้งลูกปืนต่างๆ พื้นที่ดอนเจดีย์แห่งนี้ จึงได้รับเลือกให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ ที่เหล่านักเดินทาง ต่างอยากมาชื่นชม พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขณะกำลังประทับบนหลังช้างศึก

 

          ในบริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งของเจดีย์เก่าแก่เรียกขาน กันว่าเจดีย์ยุทธหัตถี เป็นเจดีย์ศิลปะสมัยอยุธยา ตั้งอยู่ท่ามกลางมวลหมู่ธรรมชาติ แม้ยอดจะหักพังไปบ้าง แต่ ยังคงรูปทรงเป็นเจดีย์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

 

เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น 

โทร. 034-652-166

 

            2.  วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร / ตำบลพระแท่น / อำเภอท่ามะกา / จังหวัดกาญจนบุรี

" พระอารามหลวงชั้นตรี ที่ทรงคุณค่า ทางประวัติศาสตร์ ชาติไทย "

        กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดแห่งนี้ เป็นโบราณสถานของชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 รวมทั้งยังได้รับ พระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยกให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515

 

        รวมถึงวิหารพระแท่น ที่มีโค้งประตูตกแต่งอย่างงดงามด้วยการใช้เครื่องปั้นดินเผามาประดับผนัง ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระแท่น (เตียงนอน) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพระแท่น ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน

 

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.00-17.00 น. 

ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดทั้งปี

โทร. 08-9820-0992, 09-8264-7737

 

         3. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ร.9 / อำเภอคลองหลวง / จังหวัดปทุมธานี

" พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ที่สะท้อน 10 แนวคิดพอเพียง และการเรียนรู้ วิถีเกษตรตามรอยพ่อ “

    

       ศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปีเมื่อปี พ.ศ. 2539 ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากเขตกรุงเทพฯ มากนัก

 

       ทุกคนที่มาเยือนจะได้เรียนรู้ความหมาย ตลอดจนความเป็นมาของ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เดินตาม รอยพ่อบนวิถีพอเพียง ศึกษาวิธีการทรงงานของพระองค์อย่างแท้จริง

 

เปิดให้เข้าชม : วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดทั้งปี

โทร. 09-4649-2333

www.wisdomking.or.th

 

 

         4. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ / บ้านหนองบัว / อำเภอพัฒนานิคม / จังหวัดลพบุรี

          " เขื่อนดินยาวที่สุด ในประเทศไทย เกราะป้องกันอุทกภัย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล "

        สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่สามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมดื่มด่ำกับธรรมชาติไปด้วยพร้อมกัน นั่นก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2532 เพื่อเร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ทำการเกษตร และเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

 

       เขื่อนป่าสัก คือเขื่อนดินซึ่งยาวที่สุดในประเทศไทย คือ 4,860 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้มากกว่า 960 ล้านลูกบาศก์เมตร และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลพบุรี ที่ใครๆ ก็ต้องแวะเที่ยวชม

    

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30-20.00 น. 

ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดทั้งปี

โทร. 0-3657-3203, 0-3657-3186

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram