HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศแจ้ง เบอร์ 02-515-5555 อยู่ในระหว่างการปรับปรุงการให้บริการ

  • 11,521
  • 28 ธ.ค. 2016

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
ขณะนี้หมายเลข 02-515-5555 อยู่ในระหว่างการปรับปรุงการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามโปรโมชั่น ได้ที่เบอร์ตรงของทางสาขาที่ท่านต้องการใช้บริการ หรือหากต้องการแนะนำบริการท่านสามารถส่งเรื่องแจ้งมาได้ที่ www.majorcineplex.com/main/contactus

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ตรวจสอบเบอร์ตรงสาขา > http://www.majorcineplex.com/cinema