HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี - Major Cinplex Movie Celebration แจก Vespa

  • 7,881
  • 01 ก.พ. 2016

รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Movie Celebration 2015   

รางวัลรถสกูตเตอร์ Vespa
กวัตน์    บัญชเดช
ชุชาติ แก้วเข้ม

รางวัล  นาฬิกา Mykronos Smart Watch
กวัตน์    บันฑเดช
วรุฒ   เกษรบัว
วทัญญู  ดีขุนทด
ประทีป  ฉัตรอุดมกุล
Darat    phuhgjiam
สหรัถ  แซ่เฮง
กฤษดา  สังข์ประไพ
ณัฐมล  มิสยาม
ธิดาพรรณ  นามวิชัย
อุไร     เข็มทอง
สุนทรี   คุ้มป้อม
วิศณุ  พุ่มธีม

รางวัล แพคเก็จที่พัก Escape หัวหิน
นิตยา  สังข์ประไพ
อาภาสิริ ภุณหศรัวงศ์

รางวัลบัตรชมภาพยนตร์
กุสุมา  โง้วอมราภรณ์
อุดมพงษ์ ดอกไม้
ยุทธศักดิ์  ป้องทอง
พุฒชาติ  จันทร์โพศรี
ธนวัฒน์  สงวนธรรม
ยุทธนา   ศิริกุล
มัญชโอช์ สวนศรี
สายฝน เชิดชู
ทองสุก พิพัฒน์นวิกิจ
กชพร แบรนเดส
ชุติกาญจน์ สวยรูป
สุวัชต์ เพชราภิรัชต์
ศีริชัย นิ่มทัศนศิริ
ศีริชัย นิ่มทัศนศิริ
เบญจมาศ เพลายี่ยม
สิริรัตน์ เหรียญเจริญกิจ
สิริรัตน์ เหรียญเจริญกิจ
ปัญญดา มีประเทศ
สุริยะ อุระอร
พัชร แก้วนุคล
ภวิศณัฐ อธิบุณยสิทธิ์
ทรงพล หนอสีหา
ลอองดาว ฟุ่มเครือวัลย์
นภา หมู่พรมมา
อภิสิทธิ์ ใหม่พระพร
วรรณรวี ติยะศิริตานนท์
ประมาศ พดกชิวิวัฒนากุล
อัตดพงษ์ ปิยตระกงการ
บริพัตร ไล้ทอง
สุชาดา ใบลี
วิศิษฎ์ วรรธนะวิศิษฎ์
สุรศักดิ์ พรหมตระกูล
ชนัชฐา ปะการะโพธิ์
วิลาวันย์ ศักดาสุคนธ์
มี้มี้วาลย์  เสาโอมา
วโชติกา ทัดรอง
พรจันทร์ สิทธิตานนท์
อรรถพล มะโนปีน
รัฐพงศ์ พิทักษ์สกุลตาม
ธีรพล ปทมดิรันดร์
วิไลลักษณ์ ชูดวงแก้ว
จันจิรา เทพวงศ์
กฤษณะ รุ่งกำจัด
ศักดิ์สิทธิ์ เวะเตะ
ธีรพงศ์ คุณฉลาด
ศีรภัสสร ศรีบัวบาน
มังกร สิงคง
กิตติภูมิ โกญจนากุล
พรทิพย์ ตั้งไพบูลย์วณิช
วิลาวัลย์ มิลเลอร์
ภาวิช ถาวุด (สำรอง)
วัตนาภรณ์ พันเขียว (สำรอง)
ณรงค์ชัย โพธิ์บริสุทธิ์ (สำรอง)
ปนัดดา ดอกรัก (สำรอง)
อดิศักดิ์ เจริญบุญ (สำรอง)

สามารถรับรางวัลได้ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 30 เมษายน 2559    
ติดต่อรับของรางวัลที่คุณเอก 084-439-1287    


ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค
ลุ้นรถสกูตเตอร์ Vespa จำนวน 2 คัน
Mykronos Smart Watch จำนวน 12 รางวัล
แพคเก็จที่พัก Escape หัวหิน จำนวน 2 รางวัล
รวมมูลค่ากว่า 345,000 บาท

เงื่อนไข
• ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค 1 ใบ สมาชิกบัตร M Gen รับคูปองเพิ่มอีก 1 ใบ
• เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 31 ธันวาคม 2558
• จับรางวัลและประกาศชื่อผู้โชคดี  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ทาง www.majorcineplex.com
• ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล ( เฉพาะรางวัลรถจักรยานยนตร์)
• สาขาที่เข้าร่วมรายการ ตามที่ระบุด้านล่าง
• พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ระยะเวลา 1 พฤศจิกายน –  31 ธันวาคม 2558

สาขาที่ร่วมรายการ : พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก, งามวงศ์วาน-แคราย, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า, สุขุมวิท, รัชโยธิน, รามคำแหง, รังสิต, เซ็นทรัล พระราม 3, เซ็นทรัล บางนา, โลตัส บางกะปิ, เซ็นทรัล พระราม 2, แฟชั่น ไอส์แลนด์, นนทบุรี, บิ๊กซี เพชรเกษม, อิมพีเรียล สำโรง, แจ้งวัฒนะ, โลตัส ศรีนครินทร์, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, สุพรีม สามเสน, บิ๊กซี ธัญบุรี, โลตัส นวนคร, บิ๊กซี อยุธยา, เดอะสกาย อยุธยา, อีจีวี ซีคอน ศรีนครินทร์, อิมพีเรียล ลาดพร้าว, ซีคอน บางแค