HIGHLIGHT CONTENT

ชมฟรี!! มรดกภาพยนตร์ของชาติ

  • 3,899
  • 25 พฤษภาคม 2013

MORADOK FILM โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เชิญชมฟรี ภาพยนตร์ที่เคยได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ จำนวน 4 เรื่อง ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิ.ย 56 ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย !!!