HIGHLIGHT CONTENT

ความรุนแรงที่น่ากลัวในวัยเด็กนำมาสู่ Moonlight หนังสะท้อนสังคม

  • 10,684
  • 01 ก.พ. 2017

ความรุนแรงที่น่ากลัวในวัยเด็กนำมาสู่ Moonlight หนังสะท้อนสังคม

 

โดยเรื่องย่อของ Moonlight (มูนไลท์) เป็นการเล่าถึงชีวิตสามช่วงวัยของ ไชรอน หนุ่มผิวสีชนชั้นล่างในไมอามี ที่พยายามค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ และตั้งคำถามว่าเขาควรทำตามความต้องการที่แท้จริงภายในจิตใจของตนหรือไม่ ท่ามกลางสังคมแอฟริกัน-อเมริกันที่ ‘โคตรจะแมน’ จนทำให้ผู้ชายต้องคอยกดทับด้านที่อ่อนแอของตนเอาไว้ และนำไปสู่การระบายผ่านความรุนแรงรูปแบบต่าง ๆ 

ในปัจจุบันปัญหาความรุนแรงในเด็กกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจและหาแนวทางแก้ไขมาโดยตลอด
สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการกระทำรุนแรงในเด็ก ในสังคมไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดี่ยว หากแต่เกิดจากปัจจัยหลายปัจจัยและซับซ้อนมาก สถาบันครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถหยุดความรุนแรงนี้ได้ เพื่อยับยั้งการเกิดปัญหาของเด็กในอนาคต

มาค้นหาความหมายของชีวิต 9 กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์

มูนไลท์

  • 09 February 2017
  • Adventure / ชีวิต /
  • 111 นาที
15+