HIGHLIGHT CONTENT

กิจกรรมเพื่อสังคมเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มูลนิธิเมเจอร์ แคร์นำนักเรียนโรงเรียน ตชด.จ.เชียงรายชมภาพยนตร์รอบพิเศษ

  • 7,958
  • 20 ก.พ. 2014

 กิจกรรมเพื่อสังคมเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มูลนิธิเมเจอร์ แคร์ นำนักเรียนโรงเรียน ตชด.จ.เชียงรายชมภาพยนตร์รอบพิเศษ

วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ และ พ.ต.อ.ธนพล โอบอ้อม ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 เป็นประธานร่วมกันจัดกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” เปิดโอกาสให้น้อง ๆ กว่า 400 คน จาก 9 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดเชียงราย เข้าชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง “Walking with Dinosaurs”  โดยมี พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น, วัลลภ ตั้งตรงจิตรนฤนาท รัตนะกนก, อภิชาติ คงชัย และ ชัยมงคล ทัดเทียมเพชร ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย ให้เกียรติร่วมงานและได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์เครื่องเขียน ผ้าห่ม ของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนให้กับน้อง ๆ ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงราย