ดูหนังมันส์ มิชชั่น : อิมพอสซิเบิ้ล รับวันหยุดเพียงที่นั่งละ 100 บาท ผ่าน App Major Movie Plus

Promo Code "MI100" ดู Mission Impossible 6 ที่นั่งละ 100 บาท
เมื่อทำรายการผ่าน Mobile App ในช่วงวันที่ 17 – 22 สิงหาคม 2561

เงื่อนไข

• Promo Code “MI100”
• สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 17-22 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 น.
• ราคา 100 บาท /1 ที่นั่ง
• ใช้ได้ใน Mobile App เท่านั้น
• เฉพาะที่นั่งปกติและระบบปกติเท่านั้น
• เฉพาะภาพยนตร์เรื่อง “Mission Impossible 6” เท่านั้น

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram