HIGHLIGHT CONTENT

มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ 2012 พร้อมรองทั้ง 4 คน เข้าพบเพื่อขอบคุณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผู้สนับสนุนหลักการจัดประกวด

  • 5,733
  • 19 มิ.ย. 2012

มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ 2012 พร้อมรองทั้ง 4 คน เข้าพบเพื่อขอบคุณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผู้สนับสนุนหลักการจัดประกวด

วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะมิสยูนิเวอร์ส ไทยแลนด์ 2012 นำโดย ริด้า - ณัฐพิมล นาฎยลักษณ์ มิสยูนิเวอร์ส ไทยแลนด์ พร้อมรองทั้ง 4 คน ได้แก่ มายด์ – วรัทยา ว่องชยาภรณ์, แนน – สุพัตรา จูเจริญ, กวาง – พรภัสสร อัตถปัญญาพล และ ยีน – เกวลิน ศรีวรรณา ในโอกาสเข้าเยี่ยมเพื่อขอบคุณ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนหลักการจัดประกวดครั้งนี้ โดยอนุญาตให้กองประกวดใช้ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เป็นสถานที่จัดการประกวด ตลอดจนสนับสนุนและช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดจนประสบผลสำเร็จ ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เมื่อวันก่อน