HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M Gen Lady ดู Red Sparrow ซื้อ 1 ฟรี 1

  • 7,806
  • 28 ก.พ. 2018

สมาชิก M Gen Lady   

รับสิทธิ์ดูฟรี 1 ที่นั่ง เมื่อ ซื้อ 1 ที่นั่ง

สำหรับภาพยนตร์ เรื่อง “Red Sparrow”

ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่  1- 7 มี.ค. 61  

(สำหรับที่นั่งปกติ ในระบบดิจิตอล )

เงื่อนไข

- สำหรับสมาชิกผู้หญิง ที่ถือบัตร  M GEN regular / IMAX / First Class / AEON และ M GEN Student ทุกคน

- รับสิทธิ์ดูฟรี 1 ที่นั่ง เมื่อ ซื้อ 1 ที่นั่ง   สำหรับภาพยนตร์ เรื่อง “Red sparrow “

- ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับ MovieDay , Morning Price , @night

- บัตรชมภาพยนตร์ฟรีไม่สามารถนำมานับรวมกับการนับจำนวนที่นั่งได้

- บัตรชมภาพยนตร์ต้องชมภาพยนตร์ในเรื่อง / รอบ / วัน-เวลา เดียวกัน

- สมาชิก 1 คน / สิทธิ์

- รับสิทธิพิเศษได้ที่ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วหนัง

- สมาชิกที่สมัครบัตรใหม่ หรือ ต่ออายุบัตร สามารถใช้สิทธิ์ได้ในวันถัดไป