ประกาศรายชื่อ แจก iPhone 6S จำนวน 100 รางวัล สำหรับสมาชิก M GEN ที่ดูหนังมากที่สุด

เงื่อนไข
1.) ผู้โชคดีต้องทำการติดต่อ เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลที่ บูธ M GENERATION ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 ม.ค. 2559
2.) เอกสารในการรับของรางวัล ได้แก่ สำเนาบัตร M GENERATION, สำเนาบัตรประชาชน (ในกรณีที่รับรางวัลแทน ต้องมีใบมอบอำนาจของผู้ที่ได้รับรางวัล และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรางวัลแทน)
3.) ผู้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีรางวัล จำนวน 5% เป็นจำนวนเงิน 1,234 บาท โดยชำระเป็นเงินสด
4.) ผู้โชคดีจะที่ได้รับรางวัล iPhone 6S รุ่น 16GB (ไม่สามารถระบุบสีได้)
5.) ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับรางวัลในสาขาที่ทำการยืนยันสิทธิ์ ได้ตั้งแต่ 25 - 31 ม.ค. 59
6.) ในกรณีที่ผู้โชคดี ไม่ได้แจ้งยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล หรือ ติดต่อรับรางวัล ในช่วงเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถติดต่อขอรับรางวัลย้อนหลังได้  
7.) ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 


สมาชิก M GEN ที่ดูหนังมากที่สุด 100 ท่านแรก รับ iPhone 6S  จำนวน 100 รางวัล


เงื่อนไข
•  ผู้ที่ได้รับรางวัล iPhone 6S (รุ่น16GB) จะต้องเป็นสมาชิก M GEN  ที่มีการชมภาพยนตร์สูงสุด  ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม  2558   โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ชมมากที่สุด เรียงตามลำดับ 100 ท่านแรก โดยยึดจำนวนภาพยนตร์ที่ชมจากระบบฐานข้อมูลของ M GENERATION  เท่านั้น
•  ระบบจะทำการนับจำนวนภาพยนตร์ที่เข้าฉายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2558 เป็นต้นไป และจะต้องเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ซ้ำเรื่องกัน
•  ระบบจะทำการนับจำนวนภาพยนตร์ ที่มีการทำรายการซื้อ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม  - 31 ธันวาคม  2558  
•  ในกรณีที่ซื้อตั๋วหนังล่วงหน้า (Advance ticket )  สำหรับภาพยนตร์ที่มีการเข้าฉายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จะนับสิทธิ์จำนวนภาพยนตร์สะสมให้
•  การซื้อตั๋วหนังรอบพิเศษ (Sneak  preview)  ที่มีรอบฉายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 จะไม่นับจำนวนภาพยนตร์สะสมให้
•  การซื้อตั๋วสำหรับกิจกรรมพิเศษ  หรือ การแสดงที่จัด หรือฉายในโรงภาพยนตร์ จะไม่นับจำนวนภาพยนตร์สะสมให้
•  ทาง MGEN จะทำการประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัล 100 ท่านแรก ภายในวันที่ 11 มกราคม 2559  ทาง www.majorcineplex.com
•  สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกรับได้เพียง 1  รางวัล และมูลค่าของรางวัล อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาจำหน่ายในวันที่ประกาศรางวัล
•  ผู้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีรางวัล จำนวน 5% ตามมูลค่ารางวัลในวันที่ประกาศรางวัล  โดยชำระเป็นเงินสด
•  กรณีชมภาพยนตร์เรื่องเดียวกัน ต่างระบบฉาย (Digital 2D,3D, IMAX, 4DX, HFR)  หรือต่างระบบเสียง (พากษ์ไทย, Soundtrack, Dloby Atmos 2D, Dloby Atmos 3D) ไม่สามารถรับสิทธิ์จำนวนภาพยนตร์สะสมได้
•  สมาชิกต้องแสดงบัตร M GEN ที่เคาน์เตอร์ หรือรูดบัตรที่ตู้ E-ticket  ทุกครั้งที่ซื้อตั๋วหนัง เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์ในระบบ โดยสมาชิกต้องทำการตรวจสอบข้อมูลการซื้อ ที่ตั๋วหนังในทุกๆครั้ง
•  กรณีซื้อตั๋วหนังผ่านทาง www.majorcineplex.com หรือ Application Movie Plus ต้องทำการ Log in MGEN ทุกครั้งเพื่อทำการรับสิทธิ์การนับจำนวนภาพยนตร์สะสม
•  กรณีที่สมาชิกทำรายการไม่สมบูรณ์  หรือไม่พบข้อมูลการทำรายการของสมาชิกในฐานข้อมูลของ M GENERATION  ไม่ว่าด้วยสาเหตุจากกรณีใดๆ  สมาชิกต้องทำการยื่นเรื่องให้ตรวจสอบภายใน 2 วันทำการหลังการซื้อตั๋วหนัง  โดยต้องนำตั๋วหนังมาแสดงเป็นหลักฐานที่บูธ M GEN ทุกสาขาทั่วประเทศ  เพื่อทำการตรวจสอบ หากเกินกำหนด  ระบบจะไม่ทำการนับจำนวนภาพยนตร์ที่ชมสะสมให้ย้อนหลัง  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเก็บตั๋วหนังฉบับจริง ไว้เป็นหลักฐาน  
•  ขอสงวนสิทธิ์การนับจำนวนภาพยนตร์สะสม ที่ซื้อในราคาสมาชิก MGEN ทุกประเภท และการซื้อในราคาโปรโมชั่นของทางสาขา เช่น Movie Day ,Morning Price, Movie @night หรือการใช้สิทธิ์ราคาพิเศษสำหรับ นักเรียน-นักศึกษา จากบาร์โค้ด   
•  กรณีที่สมาชิกซื้อตั๋วหนังราคาไม่ตรงกับกับสิทธิ์ของบัตรสมาชิกที่ถืออยู่  จะไม่นับสิทธิ์ในนับจำนวนภาพยนตร์สะสม  ไม่ว่ากรณีใดๆ
•  กรณีซื้อตั๋วหนังราคาโปรโมชั่นต่างๆ ได้แก่ การใช้บัตรส่วนลด, สิทธิ์ส่วนลดต่างๆ, การใช้สิทธิ์คะแนนสะสมต่างๆ แลกตั๋วหนัง, โปรโมชั่นส่วนลดจากสินค้าต่างๆ, บัตร Movie Voucher ต่างๆ, ตั๋วหนัง Pre-Sale, ตั๋วหนังฟรี, บัตร Complimentary, บัตรอภินันทนาการ Gold Card, Platinum Card (ทั้งที่มีการชำระค่าภาษีและบริการ เพิ่ม หรือไม่มีการชำระ รวมถึงการเพิ่มเงินส่วนต่างสำหรับที่นั่งพิเศษ, ระบบพิเศษ )จะไม่นับสิทธิ์จำนวนภาพยนตร์สะสม
•  กรณีที่สมาชิกมีจำนวนภาพยนตร์เท่ากัน  บริษัทฯ จะทำการตัดสินที่ภาพยนตร์เรื่องสุดท้าย ให้สิทธิ์ผู้ที่ทำรายการซื้อก่อน โดยยึดจากเวลาในการทำรายการซื้อ จากระบบฐานข้อมูลของ M GENERATION  
•  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•  ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2558

สาขาที่ร่วมรายการ :  พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขาทั่วประเทศ

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram