HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อสมาชิก M GEN ผู้โชคดีจากภาพยนตร์เรื่อง Coffee Please

 • 5,572
 • 15 พ.ย. 2013

ประกาศรายชื่อสมาชิก M GEN ผู้โชคดีจากภาพยนตร์เรื่อง Coffee Please รับรางวัล แพ็คเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กทม – เชียงราย)

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแพ็คเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ จำนวน 4 รางวัล มีดังนี้ (โดยจะหัก M GEN 700 คะแนน ในแต่ละรางวัล )
1. Apisamai Boonterm 9513 9050 0000 0955
2. Kritaya Wongngam 9513 9050 0000 0655
3. Kanit Kawpraepong 9512 9010 0000 8112
4. Pisit Eiamkajornkiat 9512 9010 0005 2949
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแพ็คเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ จำนวน  1 รางวัล (จากหางตั๋วหนังยาวที่สุด) มีดังนี้ คุณกัลยา  จงภักดีตระกูล              9511 9010 0000 1298                       จำนวน  34  ใบ

รายละเอียดรางวัล

 1. ชมภาพยนตร์เรื่อง Coffee Please ลุ้นรับแพ็คเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กทม – เชียงราย) จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารวม 120,000 บาท
 2. ลูกค้า M GEN ที่มีตั๋วยาวที่สุด รับไปเลยไม่ต้องลุ้น แพ็คเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กทม – เชียงราย) จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท

เงื่อนไข

 1. สมาชิกบัตร M GENERATION ที่ได้รับของรางวัล ต้องโทรมาแจ้งเพื่อขอรับสิทธิ์ โทร. 02 511 5427 ต่อ 254 ตั้งแต่วันที่ 15- 22 พฤศจิกายน 56 เวลา 13.30 – 17.30 น. เท่านั้น (จันทร์ - ศุกร์) โดย
  • สมาชิกที่ได้รับรางวัลแพ็คเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ จำนวน 4 รางวัล จะถูกตัด M GEN 700 คะแนน ในแต่ละรางวัล (หากท่านยอมรับเงื่อนไข ทางเจ้าหน้าที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อให้ท่านรับรางวัลดังกล่าว)
  • สมาชิกที่ได้รับรางวัลแพ็คเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ จำนวน 1 รางวัล จากหางตั๋วหนังที่ยาวที่สุด จะไม่ถูกตัดคะแนน M GEN แต่อย่างใด (*ตั๋วต้องพิมพ์ต่อกัน รอบเวลาฉายเดียวกัน ที่นั่งต่อกัน โดยห้ามขาดจากกัน/ หากขาดจากกันด้วยเหตุสุดวิสัยจากการฉีกขาด หรือมีผู้ซื้อที่นั่งคั่นกลาง จะพิจารณาจากระยะเวลาที่ทำการพิมพ์ตั๋ว เลขที่นั่ง และรอบเวลาฉายบนหน้าตั๋วที่แสดงจึงจะถือว่าถูกต้องตามกติกา) และท่านต้องนำตั๋วดังกล่าวแนบมาพร้อมหลักฐานอื่นๆ ในการรับรางวัล
 2. สมาชิกบัตร M GENERATION ที่ได้รับของรางวัลทุกรางวัล สมาชิกต้องยินยอมให้บริษัทฯทำการหักคะแนนก่อนการรับรางวัล โดยรายชื่อสมาชิกทั้งหมดที่มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจะถูกส่งมาที่ระบบ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 56 และทำการ Random ผู้โชคดีในวันที่ 12 พฤศจิกายน 56
 3. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 56 ทาง www.majorcineplex.com
 4. ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัล เท่านั้น
 5. กรุณาติดต่อรับของรางวัลภายใน ก่อนวันที่ 22 พฤศจิกายน 56 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-17.30 เท่านั้นที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์สาขารัชโยธิน ชั้น M หากไม่มารับของรางวัลในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (เนื่องจากตั๋วเครื่องบินส่ามารถใช้ได้ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เท่านั้น)
 6. พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ - นามสกุลตรงตามบัตรประชาชน และตรงกับบัตรสมาชิก M GENERATION เท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
 8. ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด