HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ฉลองครบรอบ 2 ปี M GENERATION CARD

 • 5,298
 • 20 ส.ค. 2013

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ฉลองครบรอบ 2 ปี M GENERATION CARD

เงื่อนไข

 • รายชื่อสมาชิกทั้งหมดที่มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจะถูกส่งมาที่ระบบ ในวันที่ 1 ส.ค. 56 และทำการ Random ผู้โชคดีในวันที่ 9 ส.ค. 56
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 16 - 31 ส.ค. 56 ทาง www.majorcineplex.com
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับของรางวัล
 • ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัล เท่านั้น
 • กรุณาติดต่อรับของรางวัลภายใน วันที่ 30 ก.ย. 56 ในเวลาทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 - 17.30 น. เท่านั้น ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์สาขารัชโยธิน ชั้น M หากไม่มารับของรางวัลในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ - นามสกุลตรงตามบัตรประชาชน และตรงกับบัตรสมาชิก M GENERATION เท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
 • ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด