ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล Major Vote หนังดีที่อยากดู ปี 2016

 

 

ผู้โชคดีจากกิจกรรม Major Vote หนังดีที่อยากดู ปี 2016  

 1. absolute4u@xxxxx.com
 2. aek_whan_kung@xxxxx.com
 3. aelart112@xxxxx.com
 4. a_endu_26@xxxxx.com
 5. ng.amorn@xxxxx.com
 6. nhudee0802@xxxxx.com
 7. nicenice.design@xxxxx.com
 8. Nicha.22@xxxxx.com
 9. Nichakran.picharn@xxxxx.com
 10. nichanun_pook@xxxxx.com
 11. nichapat.boon@xxxxx.com
 12. nimememo@xxxxx.com
 13. ninepunk97@xxxxx.com
 14. rokessane@xxxxx.com
 15. rom2542@xxxxx.com
 16. romeotata@xxxxx.com
 17. Rommadon2111@xxxxx.com
 18. rom_mikami@xxxxx.com
 19. romrak69@xxxxx.com
 20. ronaldspear@xxxxx.co.th
 21. ronin.nt2013@xxxxx.com
 22. roodarkz@xxxxx.com
 23. roytv-@xxxxx.com
 24. R_pattxx@xxxxx.com
 25. rprasong@xxxxx.com
 26. rps530029@xxxxx.com
 27. rromd21@xxxxx.com
 28. Rsiriseth@xxxxx.com
 29. rsurasit6@xxxxx.com
 30. r.tharatorn@xxxxx.com
 31. ruangwate@xxxxx.com
 32. ruangyos_rungsang@xxxxx.com
 33. rujina.ru@xxxxx.com
 34. rujirada-gg36@xxxxx.com
 35. rukawamibu94@xxxxx.com
 36. rukruknoo@xxxxx.com
 37. saowapa.p71@xxxxx.com
 38. sapagetty@xxxxx.com
 39. sarut32@xxxxx.com
 40. sa-.-sa@xxxxx.com
 41. Sasithorn.la@xxxxx.com
 42. satjapatmoo@xxxxx.com
 43. Satuu_tu@xxxxx.com
 44. thanit_de@xxxxx.com
 45. Thanongsakrsmn@xxxxx.com
 46. t_hansupak_r@xxxxx.com
 47. vitoon_w2009@xxxxx.com
 48. v_kiti@xxxxx.com
 49. vogolay@xxxxx.com
 50. waranya4542@xxxxx.com

 

ติดต่อ ขอรายละเอียดการรับรางวัล ได้ที่  Email : majorcineplex@windowslive.com โดยผู้โชคดีจะต้องแจ้งชื่อกิจกรรมของรางวัล / ชื่อ-นามสกุล /  เบอร์โทร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ส่งมาก่อนวันที่ 15 ก.พ. 59 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram