HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม "ฉลาดซ่า..มาเป็นคู่ ลุ้นทริป ฉลาดเกมส์..Go บินหมู่สู่ซิดนีย์" จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

  • 4,946
  • 30 มิ.ย. 2017

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม
"ฉลาดซ่า..มาเป็นคู่ ลุ้นทริป ฉลาดเกมส์..Go บินหมู่สู่ซิดนีย์"
จำนวน 3 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ากว่า 400,000 บาท
เมื่อวันที่ 3 – 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ผู้โชคดีได้แก่

1. คุณสุนันทา แซ่เตียว 091-424 xxxx (เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ราชบุรี)

2. คุณชลิตา วิวัฒน์ภิญโญ 091-782 xxxx (เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส ศาลายา)

3. คุณกุลทรัพย์ โอภาส 063-613 xxxx (เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ระนอง)

 

การติดต่อรับรางวัล

- ผู้โชคดีต้องนำส่งหางบัตรชมภาพยนตร์ตัวจริง“ฉลาดเกมส์โกง” และใบเสร็จที่ซื้อชุด ฉลาดเกมส์โกง พร้อมบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ครบถ้วน หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการมอบของรางวัลให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
- ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมเจอร์ฯ รัชโยธิน เลขที่ 1839, 1839/1-6 ชั้น M ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 02-511-5427-36 ต่อ 535 ภายใน วันที่ 14 กรกฎาคม 2560เวลา 10.00 – 17.00 น. เท่านั้น 
- หากผู้โชคดีไม่ติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ สามารถเรียกร้องใดๆได้และทางบริษัทฯจะจับรางวัลให้กับผู้โชคดีท่านอื่นต่อไป

 


 

เงื่อนไขการร่วมรายการ

1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อ ชุด ฉลาดซ่า..มาเป็นคู่เท่านั้น (ชุดฉลาดซ่า..มาเป็นคู่ ประกอบด้วย บัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง + เป๊ปซี่ขนาด 44 ออนซ์ 2 แก้ว)
2. สิทธิ์ต่อที่ 1 รับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง มีจำนวนจำกัด 10,000 ใบเท่านั้น (จำกัดสาขาละ 100 ท่านแรก)
3. ชุดฉลาดซ่า..มาเป็นคู่มีจำหน่ายที่ Box office ณ โรงภาพยนตร์ ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขา ทั่วประเทศ ยกเว้น เซ็นทรัลปิ่นเกล้า และ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
4. ตั้งแต่ 3 – 31 พฤษภาคม2560
5. บัตรชมภาพยนตร์สามารถใช้ได้เฉพาะที่นั่งปกติ ในระบบดิจิตอล 2 มิติเท่านั้น
6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ รวมทั้ง Movie Day และไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
7. จับฉลากผู้โชคดีที่บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และประกาศผล ทาง www.majorcineplex.com วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น.
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปอง โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
9. ของรางวัล ประกอบไปด้วย ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์  5วัน 3คืน สายการบินไทย รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 109,800 บาท
10. พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) , บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการและไม่มีสิทธิได้รับรางวัล
11. ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิให้กับผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
13. หากผู้โชคดีไม่ตกลง ไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ
14. การตัดสินและดุลพินิจใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด