เปิดสาขาใหม่ อีจีวี บิ๊กซี คำตากล้า จังหวัดสกลนคร

พบกับโปรโมชั่นเปิดสาขาใหม่ 

อีจีวี บิ๊กซี คำตากล้า จังหวัดสกลนคร

เงื่อนไขการลุ้นรับรางวัลพิเศษ
  • ดูหนังทุก 2 ที่นั่ง หรือ ซื้อชุดป๊อปคอร์น ครบ 200 บาท
  • ลุ้นโชคใหญ่รถจักรยานยนต์ Honda Moove 1 รางวัล  และบัตรชมภาพยนตร์ 50 รางวัล/รางวัลละ ที่นั่ง มูลค่ากว่า 60,000 บาท
  • สนับสนุนโดย บจก.ชาญยนต์
  • กิจกรรมตั้งแต่ 30 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2561 จับรางวัลวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 และประกาศรายชื่อ 18 กรกฎาคม 2561 ทาง www.majorcineplex.com
 
เงื่อนไข • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล (เฉพาะรถจักรยานยนต์) • พนักงานของบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และคณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาขนตรงกับที่ระบุคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram