HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี - MAJOR IN LOVE SWEET TRIP IN JAPAN

  • 6,484
  • 31 มี.ค. 2016

ภา พบรรากาศผู้โชคดีจากโปรโมชั่น MAJOR IN LOVE Sweet Trip In Japan ได้รับแพคเก็จทัวร์ญี่ปุ่น YOI TABI PINK MOSS 6 วัน 4 คืน จำนวน 4 ที่นั่ง ฟรีตลอดทริป รวมมุลค่ากว่า 200,000 บาท สนับสนุนโดย CompaxWorld โดยได้เดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24-29 พ.ค. 59

  

   


MAJOR IN LOVE SWEET TRIP IN JAPAN
วา เลนไทน์ปีนี้ พิเศษ...กว่าใคร ดูหนังที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ลุ้นรับแพ็กเกจทัวร์ควงคนรักไปสวีทที่ญี่ปุ่น 5 วัน 4 คืน ฟรีตลอดทริป (รวมค่าตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก) จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองลุ้นชิงรางวัล 1 ใบ
ตั้งแต่วันที่ 14 – 29 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 31 มีนาคม 2559 ผ่านทาง www.majorcineplex.com

สาขา ที่ร่วมรายการ : พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขา


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

1. คุณกัลยาณี  เหล่ากุลรักษ์    โทร. 089-812-99XX      ร่วมกิจกรรมที่พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์  
2. คุณหงส์หยก อาภารัตนชัย โทร. 087-099-91XX      ร่วมกิจกรรมที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัส สุพรรณบุรี

เงื่อนไขการรับของรางวัล
• รางวัลแพกเก็จทัวร์ญี่ปุ่น YOI TABI PINK MOSS (KYOTO - KIMONO – FUJI - TOKYO) 6 วัน 4 คืน  จำนวน 2 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)  
สนับสนุนของโดย CompaxWorld Tour (รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.compaxworld.com/packagetour/207)
• กำหนดเดินทางวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2559
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเจี๊ยบ (ฝ่ายการตลาด) โทร. 061-825-5571
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ และนามสกุล ตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุไว้ในคูปองชิงโชคเท่านั้น โดยที่ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นผู้เยาว์ ควรมาพร้อมผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตนว่าเป็นผู้ปกครองของ ผู้เยาว์ที่ได้รับรางวัล)
• ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิให้กับผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่ รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุกกรณี
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ
เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
• หากผู้โชคดีไม่ตกลง ไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ
• การตัดสินและดุลพินิจใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด