HIGHLIGHT CONTENT

Major Happy Teacher's Day 2020 "วันครู คุณครูดูหนังฟรี!"

  • 23,549
  • 14 ม.ค. 2020

วันครู ครูดูหนังฟรี!!

แสดงบัตรประจำตัวครู (บัตรข้าราชการครู , บัตรครูเอกชน หรือ บัตรครูฝึกสอน ปี 2563) ต่อพนักงาน
ลงทะเบียนกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อรับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง (ในราคา/โรงภาพยนตร์ปกติ)

เงื่อนไข

- แสดงบัตรประจำตัวครู (บัตรข้าราชการครู, บัตรครูเอกชน หรือ บัตรครูฝึกสอน ปี 2563) ต่อพนักงานที่ Box Office หรือ M Corner เพื่อรับสิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง (ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติ และที่นั่งปกติ)

- 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ เฉพาะแถว E และ แถว F ที่นั่งปกติและโรงภาพยนตร์ระบบปกติ ไม่สามารถอัพเกรดที่นั่งได้

- ใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ได้ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2563 เท่านั้น

- จำนวนจำกัด 30,000 สิทธิ์

- รับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์เท่านั้น

- บัตรชมภาพยนตร์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

- โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่เเจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

  •  วันครู ครูสมัครสมาชิก หรือ ต่ออายุบัตร M GEN ฟรี!!

เงื่อนไข

- แสดงบัตรประจำตัวครู (บัตรข้าราชการครู, บัตรครูเอกชน หรือ บัตรครูฝึกสอน ปี 2563)

- สมัคร หรือ ต่ออายุ M Gen Regular และ Freedom ฟรี

- 1 คนต่อ 1 สิทธิ์

- กิจกรรมภายในวันที่ 16 มกราคม 2563

- จำนวนจำกัด 10,000 สิทธิ์

- โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่เเจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- บริษัทสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏ การสื่อสารอื่นใดจะต้องกระทำโดยถูกต้อง และไม่เป็นการก่อให้เกิดการเข้าใจผิดหรือ ความเสียหายแก่บริษัท ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท และต้องอ้างอิงถึงฉบับที่และวันที่ในเอกสารฉบับนี้ของบริษัทโดยชัดแจ้ง