HIGHLIGHT CONTENT

“Major Chinese New Year 2020” เมเจอร์ใจดี แจกอั่งเปา 50,000 สิทธิ์

 • 44,591
 • 20 ม.ค. 2020

 

1.เมเจอร์ใจดี แจกอั่งเปาจำนวน 50,000 สิทธิ์!!

เงื่อนไข

 • Lucky Seat สุ่มแจกอั่งเปาท้ายรอบฉายที่โรงภาพยนตร์ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล ต้องซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ช้าสุดไม่เกิน 15 นาทีของรอบหนังที่กำลังฉายในรอบนั้นๆ  เช่น ภาพยนตร์ฉายในเวลา 14:00 น. ขณะที่ภาพยนตร์กำลังฉาย กรณีลูกค้าต้องการชมภาพยนตร์ในรอบนี้ และต้องการลุ้นรับรางวัล ต้องซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ไม่เกิน 14:15 น.
 • การสุ่มแจก Lucky Seat ระบบจะทำการ Random ในช่วงเวลาที่หนังฉายไปแล้ว 15.01 นาทีเป็นต้นไป
 • เจ้าหน้าที่สาขาจะนำอั่งเปา แจกด้านหน้าโรงภาพยนตร์หลังจากภาพยนตร์ฉายเสร็จสิ้น โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจากการสุ่ม ต้องนำบัตรชมภาพยนตร์ในรอบนั้นๆ แสดงเพื่อรับสิทธิ์  
 • กิจกรรมวันที่ 25-26 มกราคม 2563
 • ลูกค้ารับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรีได้ตั้งแต่วันที่ 25-26 มกราคม 2563 และสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรีหมดอายุ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
 • สามารถใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรีได้ตั้งแต่วันแรกจนวันหมดกิจกรรม คือ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 63 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
 • ตั๋วหนังฟรี 50,000 รางวัล (ใช้สิทธิ์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ)
 • ลูกค้าสามารถดูภาพยนตร์ที่เข้าฉายในสัปดาห์แรกได้
 • ลูกค้าต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัทฯ กำหนด ลูกค้าจะต้องเสียค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เฉพาะที่นั่งปกติ และ โรงภาพยนตร์ในระบบปกติ เท่านั้น สามารถไม่อัพเกรดที่นั่งได้
 • โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่เเจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้อั่งเปา (การรับสิทธิ์ชมภาพยนตร์)

 • แสดงบัตรเพื่อสำรองที่นั่งชมภาพยนตร์ สำหรับที่นั่งปกติ ระบบปกติเท่านั้น
 • บัตร 1 ใบ ใช้ชมภาพยนตร์ได้ 1 ที่นั่ง
 • บัตรนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บัตรนี้ใช้ชมภาพยนตร์ ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • บัตรนี้ใช้ได้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
 • ผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าบริการ และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บัตรนี้สามารถใช้ได้กับภาพยนตร์ที่เข้าใหม่ในสัปดาห์แรก

 

2.แต่งชุดจีน ดูหนังฟรี!!

เงื่อนไข

 • เพียงแต่งกายชุดจีน รับสิทธิ์ดูฟรี!  (เฉพาะลูกค้าที่ใส่ชุดกี่เพ้า เสื้อกี่เพ้า ชุดกังฟู ชุดจีน หรือชุดกี่เพ้าครึ่งท่อนเท่านั้น เสื้อยืดแดง เสื้ออักษรจีน ต่างๆ ไม่ร่วมกิจกรรม)
 • รับสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 บัตรชมภาพยนตร์ เฉพาะแถว E และ แถว F ที่นั่งปกติและโรงภาพยนตร์ระบบปกติ รวมถึง Kids Cinema เท่านั้น ไม่สามารถอัพเกรดที่นั่งได้
 • รับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์เท่านั้น
 • กิจกรรมระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563  ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • จำนวนจำกัด 10,000  สิทธิ์ 
 • สามารถดูภาพยนตร์ที่เข้าฉายในสัปดาห์แรกได้ โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่ต้องชำระค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บัตรชมภาพยนตร์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่เเจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.แจกเค้กส้มมงคล

เงื่อนไข

• เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ โรง Kids Cinema ผ่านบัตร M Gen Kids ทุก 1 ที่นั่ง รับเค้กส้ม ฟรี! ทันที

• 1 ที่นั่ง ต่อ 1 สิทธิ์
• กิจกรรมระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563 
• จำนวนจำกัด (50 ชิ้น ต่อวัน / ต่อสาขาเท่านั้น)
• สินค้ามีจำนวนจำกัด เฉพาะ Kids Cinema 12 สาขาเท่านั้น
• โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่เเจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•บริษัทสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏ การสื่อสารอื่นใดจะต้องกระทำโดยถูกต้อง และไม่เป็นการก่อให้เกิดการเข้าใจผิดหรือ ความเสียหายแก่บริษัท ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท และต้องอ้างอิงถึงฉบับที่และวันที่ในเอกสารฉบับนี้ของบริษัทโดยชัดแจ้ง

 

คิดส์ ซีนีมา เปิดให้บริการแล้ววันนี้ 12 สาขา

- สาขาไอคอน ซีเนคอนิค

- สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต

- สาขาเมกา ซีนีเพล็กซ์

- สาขาเวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์

- สาขาอีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์

- สาขาพรอมานาด ซีนีเพล็กซ์

- สาขาเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

- สาขาเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต

- สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์

- สาขาเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลพระราม 3

- สาขาเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย

- สาขาโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง

 

4.แจกส้มมงคลโรงภาพยนตร์ VIP จำนวน 5 สาขา

เงื่อนไข

 • เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทุก 2 ที่นั่ง เฉพาะโรงภาพยนตร์ VIP  รับส้มมงคล ฟรี! ทันที
 • 2 ที่นั่ง ต่อ 1 สิทธิ์
 • กิจกรรมระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563
 • จำนวนสาขาละ 100 สิทธิ์แรก ต่อสาขา เท่านั้น
 • สินค้ามีจำนวนจำกัด เฉพาะสาขาที่กำหนด เท่านั้น (สาขา : เมกา, ควอเทียร์, พารากอน, ไอคอน, อิสต์วิลล์)
 • โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่เเจ้งให้ทราบล่วงหน้า