HIGHLIGHT CONTENT

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ นำร่อง “โครงการปลูกผัก สร้างสุข สร้างรายได้”

  • 228
  • 24 มิ.ย. 2024

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ นำร่อง “โครงการปลูกผัก สร้างสุข สร้างรายได้”
หนุนนักเรียนเรียนรู้การปลูกผักกะละมังปลอดสารพิษ ฝึกทักษะต่อยอดสร้างอาชีพ
ส่งมอบโรงเรือนปลูกผักให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

               มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนกับ “โครงการปลูกผัก สร้างสุข สร้างรายได้” นำร่องส่งมอบให้กับโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ว่างในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเรียนรู้การปลูกผักกะละมังปลอดสารพิษ สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง หวังจุดประกายให้น้อง ๆ นักเรียนได้ฝึกทักษะต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคต ตลอดจนสามารถนำผักที่ปลูกได้มาทำเป็นอาหารกลางวันรับประทานเพื่อสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนผลผลิตที่เหลือสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนได้อีกด้วย

               ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษของการเดินทางผ่านหลักไมล์แห่งการให้และสร้างรอยยิ้ม มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ให้ความสำคัญกับการศึกษา ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ทั้ง กิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” นำน้อง ๆ คนพิการ และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสเข้าชมภาพยนตร์แล้ว 372,289 คน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด, กิจกรรม “มาเติมรอยยิ้ม ให้เต็มหัวใจ” มอบทุนการศึกษาประจำปี ไปแล้ว 160 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ให้กับน้อง ๆ ด้อยโอกาสและน้อง ๆ พิการที่บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และ การจัดทำและส่งมอบ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ไปแล้ว 66 โรงเรียน 63 จังหวัด โดยมีเป้าหมายจะ    ส่งมอบให้ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อน้อง ๆ จะได้มีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจดี ๆ ให้กับน้อง ๆ  

               ล่าสุดในปี 2567 ได้เริ่มดำเนินการ “โครงการปลูกผัก สร้างสุข สร้างรายได้” เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ว่างในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมให้น้อง ๆ นักเรียนได้ทำกิจกรรมเรียนรู้การปลูกผักกะละมังปลอดสารพิษ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรทัย ยางไธสง เจ้าของไอเดียการปลูกผักกะละมังจากเพจ Wakeup Vegetables เป็นที่ปรึกษาโครงการและเป็นวิทยากรให้ความรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบยั่งยืน ให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง ตั้งแต่การเตรียมดิน วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปลูก เริ่มลงมือปลูก การลงเมล็ด รดน้ำ และการดูแลรักษา ตลอดจน ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผัก ศรแดง มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักต่าง ๆ สำหรับปลูก อาทิ เมล็ดผักบุ้ง, เมล็ดคะน้า, เมล็ดกวางตุ้ง, เมล็ดทานตะวัน, เมล็ดเคล เป็นต้น สำหรับผักที่ปลูกได้โรงเรียนสามารถนำไป  ทำเป็นอาหารกลางวันให้น้อง ๆ ได้รับประทานเพื่อสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนผลผลิตที่เหลือสามารถนำไปขายสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนได้ด้วย หวังจะเป็นการช่วยจุดประกายให้น้อง ๆ ได้ฝึกทักษะต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคต 

               ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ส่งมอบ “โครงการ     ปลูกผัก สร้างสุข สร้างรายได้” ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ผ่าน ปกรณ์เกียรติ กาฬษร นายอำเภออุทัย ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในงาน พร้อมด้วย ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1, ชูชีพ บุญน้อม ประธานกรรมการสถานศึกษา และ น้ำอ้อย สุนทรพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ร่วมรับมอบ ตลอดจนให้เกียรติปลูกผักและเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษจากฝีมือการปลูกของน้อง ๆ ซึ่งในปีนี้ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จะส่งมอบให้กับ 7 โรงเรียนในจังหวัด ดังนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นครปฐม, นครราชสีมา, สระแก้ว, น่าน, กำแพงเพชร และ ชุมพร