HIGHLIGHT CONTENT

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ สร้างรอยยิ้ม ให้กับผู้สูงอายุบ้านบางแค นำชมภาพยนตร์ “คุณนายโฮ”

  • 10,640
  • 07 ก.พ. 2013
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่วมเปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม
ให้กับผู้สูงอายุบ้านบางแค นำชมภาพยนตร์รอบพิเศษ “คุณนายโฮ”

 

ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ รับมอบของที่ระลึกจาก สุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เพื่อขอบคุณในโอกาสที่ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ นำผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้าน บางแค พร้อมเจ้าหน้าที่ กว่า 200 คน มาชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง “คุณนายโฮ” เพื่อเติมเต็มประสบการณ์และสร้างสรรค์พัฒนาการทางด้านจิตใจ พร้อมมอบความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ให้กับผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส โดยมี ธนกร ปุลิเวคินทร์, ประวิงศักดิ์ หนูทวี ผู้บริหารจาก บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมงานด้วย ณ โรงภาพยนตร์อีจีวี บางแค