HIGHLIGHT CONTENT

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Major Care Mini Marathon 2015

  • 22,125
  • 20 ม.ค. 2015

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เชิญชวนสมัครร่วม
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “เมเจอร์ แคร์ มินิ มาราธอน 2015”

 

 

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ โดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2556 เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้อง ๆ คนพิการ และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส  ในสังคม โดยมุ่งเน้นการมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ เติมเต็มประสบการณ์นอกห้องเรียน สร้างสรรค์พัฒนาการ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมมอบความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ให้น้อง ๆ ได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม กับกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” นำน้อง ๆ และผู้สูงอายุชมภาพยนตร์ฟรี พร้อมมอบเครื่องเขียน มอบทุนการศึกษาประจำปี และการสร้างห้องหนังเพื่อการเรียนรู้

 

ในปีนี้ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “เมเจอร์ แคร์ มินิ มาราธอน 2015(Major Care Mini Marathon 2015)” ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ทุกก้าวที่วิ่ง ให้น้องได้ก้าวไกล” ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ณ ลานหน้าห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี  เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง ได้รับความสุข สนุกสนาน และส่งเสริมให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจน ได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญเพื่อการกุศล ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้ในกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิต่อไป ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะนำไปสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์เครื่องเขียน ทุนการศึกษา และการสร้างห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ มอบให้กับโรงเรียนในชนบทที่มีน้อง ๆ ด้อยโอกาสเรียนอยู่ และเป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนกระจายไปทั่วประเทศ ปีละ 10 โรงเรียน เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีพื้นที่มุม ๆ หนึ่งของโรงเรียน สำหรับทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกันโดยมีคุณครูเป็นผู้ชี้แนะ ผ่านภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดีสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสื่อกลางสอดแทรกความรู้ที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ด้านความคิด ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจดี ๆ

สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “เมเจอร์ แคร์ มินิ มาราธอน 2015” แบ่งประเภทการแข่งขัน ดังนี้

1. วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. ค่าสมัครท่านละ 350 บาท
ประเภทชายและหญิง อายุ 15-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป

2. เดิน-วิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ 3 กม. ค่าสมัครท่านละ 350 บาท

ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทุกประเภทจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึก 1 ตัว พร้อมเหรียญที่ระลึก และ Voucher สมาชิก วี ฟิตเนส 14 วัน เมื่อเข้าเส้นชัย ส่วนผู้ชนะการแข่งขัน อันดับที่ 1, 2 และ 3 ของแต่ละรุ่นอายุ ประเภทชายและหญิง จะได้รับถ้วยเกียรติยศจาก มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ พร้อมบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป และบัตรออกกำลังกาย สมาชิก วี ฟิตเนส

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาช่วยกันเติมเต็มโอกาส สร้างรอยยิ้ม และมอบความสุขให้กับ น้องๆ คนพิการ และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในสังคม ทุกความช่วยเหลือจะเป็นกำลังใจอันสำคัญยิ่งที่จะผลักดันให้มูลนิธิฯ เดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ส่งต่อความสุขด้วยการให้ เพื่อจะทำให้รอยยิ้มของน้อง ๆ ไม่จางหาย และสร้างให้เกิดขึ้นใหม่ได้ในทุกวัน โดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่วันนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2558 ในแต่ละช่องทาง ดังนี้ สมัครออนไลน์ได้ที่ www.RunaroundThailand.com/MajorCareMiniMarathon หรือสมัครผ่านไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ที่ เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และ www.thaiticketmajor.com หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ชั้น M เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน โทร.0-2511-5427 ถึง 36 ต่อ 532, 534 

สถานที่จัดงาน
บริเวณจุด Start & Finish ลานด้านหน้าห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี

เส้นทางแข่งขัน

1. วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม

   

2. เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กม.

 

 

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 6 และ เสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.
รับสมัคร ลงทะเบียนรับเบอร์และเสื้อ บริเวณอาคารแปดเหลี่ยม สวนลุมพินี

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
04.00 น.  เริ่มให้บริการต่าง ๆ ในบริเวณจัดงาน
05.00 น.  ยืดกล้ามเนื้อ อุ่นเครื่องผู้แข่งขัน

05.20 น.  พิธีเปิดงาน
05.30 น.  ปล่อยตัวผู้แข่งขันมิริมาราธอน 10.5 กม.
05.45 น.  ปล่อยตัวเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กม.
08.00 น.  พิธีมอบรางวัล
09.00 น.  ปิดการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม.
ชาย / หญิง อายุ 15-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป

2. เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กม.
เป็นการเดินวิ่งเพื่อการกุศลและเพื่อสุขภาพ ไม่มีการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลใด ๆ 

รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1, 2 และ 3 ของแต่ละรุ่น ชาย / หญิง ในประเภท 10.5 กม.จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ พร้อมของรางวัล

ของที่ระลึก
- ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันในทุกประเภทจะได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว
- ผู้เข้าร่วมแข่งขันในทุกประเภทจะได้รับเหรียญที่ระลึก เมื่อถึงเส้นชัย

ค่าสมัคร
- วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม.              ท่านละ 350 บาท
- เดินวิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ 3 กม.   ท่านละ 350 บาท 

การสมัครเข้าร่วมงาน

สมัครออนไลน์ได้ที่
www.RunaroundThailand.com/MajorCareMiniMarathon

สมัครผ่าน Thaiticketmajor
Thaiticketmajor ทุกสาขา และ www.thaiticketmajor.com

สมัครด้วยด้วยตนเองที่
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ชั้น M เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน
โทร. 0-2511-5427-2-36 ต่อ 532, 534 

- ขอรับแผ่นพับรายละเอียดและใบสมัคร ได้ที่ เคาน์เตอร์จำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม (Concession) โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาในเขตกรุงเทพฯ

- โอนเงินเข้าบัญชี “มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์” ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอเวนิว รัชโยธิน เลขที่ 627-2-14037-3 และส่งใบ Pay in มาที่อีเมล์ majorcare@majorcineplex.com

ตัวอย่างเสื้อและเหรียญที่ระลึก

 

ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการแข่งขันในกรณีที่ มีเหตุธรรมชาติหรือสถานการณ์วิกฤติ สุดวิสัย อันจะก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ โดยไม่คืนค่าสมัคร