HIGHLIGHT CONTENT

พบกับโปรโมชั่นพิเศษสุด เมเจอร์ สาขา บิ๊กซี ชัยภูมิ

  • 22,138
  • 02 เม.ย. 2018

เงื่อนไข โปรรับของรางวัล

- ดูหนังทุก 2 ที่นั่ง หรือ ซื้อชุดป๊อปคอร์น ครบ 200 บาท

- ลุ้นโชคใหญ่โทรศัพท์ มือถือ 4 รางวัล กระเป๋าเดินทาง 2 รางวัล  และบัตรชมภาพยนตร์ 50 รางวัล/รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ากว่า 70,000 บาท

- กิจกรรมตั้งแต่ 1 เม.ษ - 30 มิ.ย. 2561 จับรางวัลวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 และประกาศรายชื่อ 18 กรกฎาคม 2561 ทาง www.majorcineplex.com

 

เงื่อนไข • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล (เฉพาะรถจักรยานยนต์) • พนักงานของบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และคณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ •บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาขนตรงกับที่ระบุคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้) •บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า