เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ด้านความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม

 

วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม ในงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน THAILAND CORPORATER EXCELLENCE AWARDS 2016 ซึ่ง สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA และ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดขึ้น โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, วิสิฐ ตันติสุนทร ประธาน TMA, ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์, กิตติวรรณ อนุเวชสกุล และ ชัญญ์ญาณ์ ธำรงวินิจฉัย ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี้

 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram