HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี - ดู แม่เบี้ย ลุ้นทริป Sexy Secret บินกับแอร์เอเชีย พร้อมที่พักสุดหรู

  • 14,202
  • 30 ต.ค. 2015

ซื้อบัตรชมภาพยตร์ แม่เบี้ย ทุก 2 ที่นั่ง  รับคูปองชิงโชคเขียนชื่อที่อยู่ลุ้นรับ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – เชียงราย จาก แอร์เอเชีย พร้อมที่พักสุดหรู  2 วัน 1 คืน ณ  เอ สตาร์ ภูแล วัลเลย์ จ. เชียงราย รวม 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ท่าน) มูลค่ากว่า 400,000 บาท

รายละเอียดของรางวัล
• ที่พัก 3 วัน 2 คืน @ เอ สตาร์ ภูแล วัลเลย์ เชียงราย  ห้องพัก Pool Villa  พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่านมูลค่า 12,000 บาท / คืน  จำนวน 10 รางวัล  รวมมูลค่า  240,000 บาท (เข้าพักได้ทุกวันตั้งแต่ 6 ม.ค. - 31 มี.ค. 58  //  เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด)
• ตั๋วเครื่องบิน Air-Asia  ไป-กลับ  รางวัลละ 2 ที่นั่ง  จำนวน 10 รางวัล   มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท  รวมมูลค่า  200,000 บาท (ใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 58  //  แพ็คเกจนี้ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และ ไม่รวมค่าน้ำหนักกระเป๋า  // เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด )

 

ระยะเวลา : 17 - 30 กันยายน  2558
จับรางวัลประกาศผล : 30 ตุลาคม 2558

สาขาที่ร่วมรายการ : พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี ทุกสาขา


รายชื่อผู้โชคดี        

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพ -เชียงราย  พร้อมที่พักสุดหรู 3 วัน 2 คืน
ณ เอ สตาร์ ภูแล วัลเลย์  จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 440,000 บาท                   
1    คุณ ชัญวัลย์ โดมเศรษฏพงษ์    094-26596XX    เมเจอร์ ศรีนครินทร์        
2    คุณ กาญจนาพร วงค์คำมูล    094-63427XX    เมเจอร์ เชียงใหม่        
3    คุณ เชาว์  แซ่โง้ว    084-65387XX    เมเจอร์ สามเสน        
4    คุณ น้ำฝน  ศรีสุวรรณ์    061-36820XX   เซ็นทรัล พระราม 2        
5    คุณ สุภัทร  แสนโยธา    088-40999XX    บิ๊กซี น่าน        
6    คุณ ปาริสรา ที่รักษ์    096-55164XX    เมเจอร์ ปิ่นเกล้า        
7    คุณ บุปผา จุฑาจำเริญ    099-42942XX    เมเจอร์ สุขุมวิท        
8    คุณ นิภาภรณ์ รุ่งโรจน์     099-18108XX    เมเจอร์ สำโรง        
9    คุณ ณัฐดนัย สายหยุด    094-77914XX    อีจีวี ศรีราชา        
10    คุณ กุลรจี แช่มสะอาด    080-80812XX    Big C ธัญบุรี        

เงื่อนไขการรับรางวัล
1.    ผู้โชคดีเดินทางไป-กลับเส้นทาง กรุงเทพ –เชียงราย โดยสายการบินแอร์เอเชีย 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 200,000 บาท *(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  โดยต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
-    เดินทางระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2559 เท่านั้น
-    ผู้โชคดีต้องแจ้งรายละเอียดเพื่อจองการเดินทางครั้งนี้ผ่านทางบริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล เท่านั้น  (ไม่สามารถจองโดยตรงกับสายการบินแอร์เอเชียได้)
-    กรุณาแจ้งรายละเอียดล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน หากแจ้งหลังจากนี้จะไม่สามารถสำรองที่นั่งให้ได้
-    ในกรณีสำรองที่นั่งแล้ว จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง เส้นทางการบิน หรือเที่ยวบินได้  หากต้องการเปลี่ยนแปลงต้องชำระค่าธรรมเนียมตามปกติ คือ เส้นทางบินในประเทศ 749 บาท ต่อ 1 รายการ
-    ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หากมียกเลิกการเดินทางจะถือว่ามีการใช้สิทธิสำรองที่นั่งนั้นแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
-    ขอสงวนสิทธิงดการให้จองตั๋วเดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาว และช่วงที่มีอัตรการเดินทางสูง
-    ค่าธรรมเนียม Tax, Fee, Fuel Surcharge และ Vat 7 % จะถูกคิดตามเส้นทางบินนั้น ๆ
-    ห้ามมิให้โอนสิทธิรางวัลให้แก่ผู้อื่น รวมถึงมิให้นำสิทธิรางวัลบัตรโดยสารที่ได้จากโปรโมชั่นนี้ออกจำหน่ายจ่ายแจกต่อให้กับบุคคลใด หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการแสวงหากำไรเพิ่มเติมทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งสิ้น ทางแอร์เอเชียร์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือระงับการเดินทาง ตลอดจนเรียกค่าเสียหายหากพบการกระทำดังกล่าว
-    ผู้โชคดีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสายการบิน ผู้ให้บริการ และ บริษัท แอร์เอเชีย จำกัด
(เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยทีมงานของบริษัทฯ จะติดต่อและแจ้งให้ผู้โชคดีทุกท่านทราบผ่านทาง โทรศัพท์ หรือ SMS หรือ E-mail   /  ***สามารถตรวจสอบเส้นทางการบินได้จาก www.airasia.com )
2.    สำหรับรางวัลที่พักเอ สตาร์ ภูแล วัลเลย์ จ.เชียงราย พัก 3 วัน 2 คืน  จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ท่าน)  มูลค่ารางวัลละ 24,000 บาท  รวมมูลค่าทั้งสิ้น  240,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
-    ห้องพักPool Villa ขนาด 203 ตารางเมตร ราคาห้องละ 12,000.- บาทต่อคืน และรวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
-    สามารถเข้าพักระหว่างวันที่ 06 มกราคม ถึง 06 เมษายน 2559 เท่านั้น
-    การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับห้องว่างขณะนั้น
-    กรุณาจองห้องพักล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก 14 วัน  
(กรุณาแสดง Voucher ฉบับจริงต่อพนักงานในวันเข้าพัก สำรองที่นั่งล่วงหน้า
 ติดต่อ 052-029-922-4 E-mail: rsvn@a-starphularevalley.com )
-    Voucher นี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้  และไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้
-    ไม่สามารถใช้ Voucher นี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้  
-    ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการจองห้องพัก  จะต้องแจ้งล่วงหน้า 14 วัน  มิเช่นั้นจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ Voucher ไปแล้ว
-    ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.    ผู้โชคดีท่านใดไม่สามารถทำตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ ถือว่าสละสิทธิ
4.    สิทธิรับรางวัลและของรางวัล ไม่รวม ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายใดๆ ของผู้โชคดีในการเข้าร่วมกิจกรรมและในการรับรางวัลซึ่งผู้โชคดีต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
5.    ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องแสดงบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง “แม่เบี้ย” จำนวน 2 ที่นั่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล
6.    ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล หรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดให้แก่ทางบริษัทฯ ก่อนรับรางวัล เท่านั้น
7.    พนักงานและลูกจ้างของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)และ บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคณะกรรมการดำเนินรายการ และคนในครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการและไม่มีสิทธิได้รับรางวัล
8.    ผู้โชคดีตกลงยินยอมให้บริษัทฯ บันทึกภาพ และ เผยแพร่ภาพและเสียงของท่านผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล  เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆของบริษัทฯได้ทุกประการ โดยจะไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
9.    ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองท่านถัดไป
10.    ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุกกรณี
11.    ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่า รางวัลไม่สามารถเปลี่ยน คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี และ ไม่อาจโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
12.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงหรือเหตุต่างๆที่เกิดจากเจ้าของสินค้า หรือ ผู้ให้บริการ หรือ เหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
13.    หากผู้โชคดีไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขการรับรางวัลข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ
14.    การตัดสินและดุลพินิจใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด


ผู้โชคดีจะต้องมาติดต่อรับรางวัลที่  บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
เลขที่  55/5  ซ. พหลโยธิน 2  ถ. พหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กทม.  10400
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน ถึง  20 พฤศจิกายน  2558    ช่วงเวลา.10.30-18.00 น. (เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ และยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)   ติดต่อคุณศรัญญา (ฝน)  โทร. 02-279-2555  ต่อ 513   
***หากท่านไม่มาติดต่อรับรางวัลภายในวัน-เวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ***

 

แม่เบี้ย

  • 17 September 2015
  • Adventure / ชีวิต /
  • 115 นาที
15+

ข่าวที่เกี่ยวข้อง