HIGHLIGHT CONTENT

สมัครบัตร M GENERATION KIDS ดูหนังเริ่มต้นเพียง 90 บาท และรับสิทธิประโยชน์มากมาย

  • 50,011
  • 12 ก.ค. 2019

สมัครบัตร M GENERATION KIDS ดูหนังเริ่มต้นเพียง 90 บาท และรับสิทธิประโยชน์มากมาย สมัครได้แล้ววันนี้ที่ Major Cineplex ทุกสาขาฯ ทั่วประเทศ


เงื่อนไขบัตรสมาชิก M GENERATION KIDS
1. บัตรสมาชิกสำหรับน้องๆอายุ ไม่เกิน 12 ปี ในราคาใบละ 50 บาท
2. สมาชิกต้องแสดงบัตร M GENERATION KIDS ทุกครั้งก่อนชำระเงิน เพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ได้ในราคาเด็ก และรับสิทธิสะสมแต้ม
3. สมาชิก M GENERATION KIDS ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่งในสัปดาห์เกิด
4. สมาชิก M GENERATION KIDS ได้รับสิทธิพิเศษโยนโบว์ลิ่ง และไอซ์สเก็ตในราคาพืเศษ
5. สมาชิก M GENERATION KIDS ได้รับสิทธิ์ซื้อป๊อปคอร์น คิดส์เซ็ต ราคาเพียง 50 บาท
6. สมาชิก M GENERATION KIDS สามารถใช้สิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาเด็ก เริ่มต้นดูหนังเพียง 90 บาท 
7. สมาชิก M GENERATION KIDS สามารถใช้สิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ราคา เด็กได้ 1 ที่นั่ง / รอบ 
8. กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และ/ หรือ หมายเลขสมาชิก M GENERATION ของท่านบนใบเสร็จรับเงินทุกครั้งหลังการซื้อ บริษัทฯ จะไม่ทำการปรับคะแนนให้ในกรณีที่ลูกค้าลืมนำบัตร M GENERATION มา หรือแจ้งหมายเลขผิด
9. แต้มสะสม สามารถนำมาแลกบัตรชมภาพยนตร์ได้ทุกเรื่อง ทุกรอบ สำหรับที่นั่งปกติ หรือ ที่นั่งฮันนีมูน หรือ นำมาแลกป๊อปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ หรือ น้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ ได้ ตามคะแนนสะสมที่กำหนดไว้ในสาขานั้นๆ
10. ขอสงวนสิทธิ์การซื้อบัตรชมภาพยนตร์ราคาเด็ก 1 ใบ/ 1 ที่นั่ง/ 1 ครั้ง
11. ขอสงวนสิทธิ์การซื้อบัตรชมภาพยนตร์ราคาเด็ก 1 ใบ/ 1 ที่นั่ง/ 1 ครั้ง จำกัดการสะสมแต้มที่ Box Office สะสมได้ 3 ครั้ง/ วัน แต่ไม่จำกัดจำนวนที่นั่ง/ ใบเสร็จ ส่วนที่ Concession สะสมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
12. แต้มสะสมที่ปรากฏในการเช็คแต้ม จะเป็นแต้มสะสมจนถึงยอดการซื้อล่าสุดของวันก่อนหน้า ทั้งนี้หากมีการใช้จ่ายและได้แต้มจากการซื้อวันนี้ แต้มจะไปประมวลผลและแสดงผลในวันรุ่งขึ้น
13. การใช้แต้มแลกของรางวัลชิ้นใหญ่ (Special Rewards) (เฉพาะเมื่อมีการแจ้งโปรโมชั่นให้ทราบ) กรุณาแสดงบัตร M GENERATION พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่มีรูปสมาชิกที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร
14. แต้มสะสมที่ทำการแลกไปแล้วในวันนั้นจะทำการประมวลผลหักลบในยอดคงเหลือทันที
15. สมาชิก 1 คน สามารถมีบัตร M GENERATION สำหรับใช้สะสมแต้มได้ คนละ 1 ใบ เท่านั้น
16. แต้มสะสมที่ทำการแลกใช้ไปแล้วนั้น จะหักลบในระบบในส่วนต้นของบัญชีโดยวิธี “เข้าก่อนออกก่อน” (First in , First out)
17. แต้มสะสมมีอายุ 1 ปี นับจากปีที่ซื้อสินค้า โดยบริษัทฯ จะทำการประมวลแต้มสะสม ณ วันสิ้นเดือนของอีก 12 เดือนถัดไป
18. แต้มในบัตรไม่สามารถโอนไปยังบัตรของผู้อื่นได้
19. บัตร M GENERATION ไม่ใช่บัตรเครดิตและไม่สามารถใช้แทนกันได้
20. สามารถใช้บัตร M GENERATION เพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาสมาชิก และสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าและบริการได้ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้บัตรมี ข้อมูลตรงตามที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ในใบสมัครเท่านั้น
21. กรณีตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บัตรมีข้อมูลไม่ตรงกับการลงทะเบียนในใบสมัคร บริษัทฯ จะขอทำการยกเลิกการใช้บัตร ,การครอบครองบัตร และงดให้สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ทาง M GENERATION จัดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
22. บัตรหาย หรือเปลี่ยนบัตรใหม่ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 50 บาท โดยไม่ได้รับแต้มสะสมพิเศษ แต่สามารถโอนแต้มจากบัตรเก่าเข้าบัตรใหม่ได้
23. บัตร M GENERATION มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่สมัครบัตร
24. บัตร M GENERATION เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
25. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า