HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับรางวัลมอเตอร์ไซค์ Yamaha Tricity จากเรื่อง Guardians of the Galaxy

 • 5,674
 • 25 ก.ย. 2014

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ลุ้นรางวัลมอเตอร์ไซค์ Yamaha Tricity จำนวน 5 คัน จากการชมภาพยนตร์เรื่อง Guardians of the Galaxy

รายชื่อผู้โชคดี 5 ท่าน

1.  คุณจุฑาธุช ศรานันทรวงศ์   โทร.086-573-02XX 2.  คุณธนพล สวารักษ์    โทร. 084-543-74XX 3.  คุณอมรรัตน์ อยู่เย็น    โทร. 089-872-51XX 4.  คุณวันเพ็ญ อ่อนศรี    โทร. 081-014-23XX 5.   คุณกำไล ทรงไทย    โทร. 089-801-07XX

การติดต่อรับรางวัล *เจ้าหน้าที่การตลาด จะทำการติดต่อกลับผู้โชคดีภายใน 7 วัน หลังจากประกาศผล*

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้โชคดี 1 ท่าน (ชื่อ-นามสกุล) มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ และนามสกุล ตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุไว้ในคูปองชิงโชคเท่านั้น โดยที่ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีผู้โชคดีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยมีเอกสารรับรองมายืนยันในการรับรางวัล)
 • เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 23.59 น. (ยึดถือเวลาตามนาฬิกาของบริษัทฯ)
 • จับฉลากผู้โชคดีในวันที่ 23 กันยายน 2557  ประกาศผล 24 กันยายน 2557 ทาง www.majorcineplex.com
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล หรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยชำระเป็นเงินสดให้กับบริษัทฯ ก่อนรับรางวัล
 • พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทโซนี่ พิคเจอร์ส รีลิสซิ่ง วอลท์ ดิสนีย์ สตูดิโอ (ประเทศไทย) จำกัด / คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการและไม่มีสิทธิได้รับรางวัล
 • ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิให้กับผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 • หากผู้โชคดีไม่ตกลง ไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ
 • การตัดสินและดุลพินิจใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

งานมอบรางวัลมอเตอร์ไซค์ Yamaha Tricity จากภาพยนตร์เรื่อง Guardians of The Galaxy

คุณนิธิ พัฒนภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คุณพรศีล บุทกัสก้า ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ โดยคุณสรวงสุดา มนัสบุญเพิ่มพูล ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มอบรางวัลรถจักรยานยนต์ Yamaha Tricity จำนวน 5 คัน แก่ผู้โชคดีจากแคมเปญภาพยนตร์เรื่อง Guardians of the Galaxy ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557