HIGHLIGHT CONTENT

ลุ้นโชคใหญ่รถจักรยานยนต์ YAMAHA Finn เพียงดูหนังหรือซื้อชุดป๊อปคอร์นที่เมเจอร์ โลตัสอู่ทอง

  • 4,764
  • 01 มิ.ย. 2018

ดูหนังทุก 2 ที่นั่ง หรือ ซื้อชุดป๊อปคอร์น ครบ 200 บาท
ลุ้นโชคใหญ่รถจักรยานยนต์ YAMAHA Finn 1 รางวัล และบัตรชมภาพยนตร์ 50 รางวัล/รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ากว่า 50,000 บาท
สนับสนุนโดย บริษัท เกรียงไกร มอเตอร์เซลส์ จำกัด

 

กิจกรรมตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2561
จับรางวัลวันที่ 15 กันยายน 2561 ที่เมเจอร์ฯ โลตัส อู่ทอง
ประกาศรายชื่อ 18 กันยายน 2561 ทาง www.majorcineplex.com

เงื่อนไข

• ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล (เฉพาะรถจักรยานยนต์)
• พนักงานของบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาขนตรงกับที่ระบุคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า