HIGHLIGHT CONTENT

ฉลองเปิดสาขาใหม่ ดูหนังฟรี ตลอดทั้งวัน ที่ เมเจอร์ฯ โลตัส อู่ทอง

  • 8,824
  • 01 มิ.ย. 2018

ฉลองเปิดสาขาใหม่ ดูหนังฟรี ตลอดทั้งวัน ที่ เมเจอร์ฯ โลตัส อู่ทอง

 

ระยะเวลา : เฉพาะวันที่ 1 มิถุนายน 2561

เงื่อนไข  :

  • รับบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่โรงภาพยนตร์ ที เมเจอร์ฯ โลตัส อู่ทอง
  • เฉพาะโรงภาพยนตร์ที่กำหนด
  • สงวนสิทธิ์สำหรับ 1 ท่าน ต่อ 1 ที่นั่ง เท่านั้น 
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด