HIGHLIGHT CONTENT

[ประกาศรายชื่อผู้โชคดี] ได้รับ เสื้อยืด Limited Edition จากภาพยนตร์เรื่อง Pacific Rim มูลค่า 350 บาท จำนวน 40 รางวัล

  • 1,635
  • 09 เม.ย. 2018

[ประกาศรายชื่อผู้โชคดี] ได้รับ เสื้อยืด Limited Edition

จากภาพยนตร์เรื่อง Pacific Rim  มูลค่า 350 บาท จำนวน 40 รางวัล

ผ่านกิจกรรมซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง Pacific Rim Uprising

ผ่าน Facebook Marketplace

 

รายชื่อผู้โชคดีเสื้อยืด Limited Edition จากภาพยนตร์เรื่อง Pacific Rim  มูลค่า 350 บาท จำนวน 40 รางวัล ผ่านกิจกรรมซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง Pacific Rim Uprising ผ่าน Facebook Marketplace   

1. suwanravee@gmail.com                     0882461XXX

2. nuchy_2001@hotmail.com                 0819944XXX

3. suwimol.fon@gmail.com                     0866017XXX

4. Pisit6075@hotmail.com                      0909737XXX

5. sarocha365@hotmail.com                  0966461XXX

6. Muhwannaka@gmail.com                            0649803XXX

7. chanidapha.psed9@gmail.com                   0872403XXX

8. l3ankty_za@hotmail.com                             0633642XXX

9. urai7744.c@gmail.com                       0925498XXX

10. Pintong1212@hotmail.com           0940463XXX

11. masterhuntermonter@gmail.com 0873792XXX

12. la.anuchit@gmail.com                    0861851XXX

13. poomza_yo@hotmail.com             0896131XXX

14. sjoa_sjoa@hotmail.com                 0815594XXX

15. Puk_fe@yahoo.com                       0865114XXX

16. oumim_69@hotmail.com               0815680XXX

17. ron7693@gmail.com                      0854323XXX

18. jekky_navy50@hotmail.com                   0636895XXX

19. than80514@gmail.com                  0811994XXX

20. ploy_ccfm@outlook.com                0884008XXX

21. Anuchit-cas.llb@hotmail.co.th       0876469XXX

22. fon_patcharin@windowslive.com 0819033XXX

23. liew_sk129@hotmail.com              0892137XXX

24. auynaja@hotmail.com                              0838332XXX

25. panterian_@hotmail.com               0861114XXX

26. sumiday@hotmail.com                             0888825XXX

27. tk.pla2553@gmail.com                             0824069XXX

28. sd_nong-wat_kung@hotmail.com 0917383XXX

29. Khuan_1993@hotmail.com           0827976XXX

30. patcharin.ch@hotmail.com            0959296XXX

31. sd_nong-wat_kung@hotmail.com 0917383XXX

32. May_2008.2536@hotmail.com     0946365XXX

33. toto.dark.amulet@gmail.com                   0875562XXX

34. Famnakhontat@gmail.com            0883869XXX

35. phitakpree4@hotmail.com             0933232XXX

36. wonglungkar@hotmail.com           0810253XXX

37. boonphakdee@yahoo.com           0817852XXX

38. opors95@hotmail.com                             0833823XXX

39. rudee_jim@yahoo.com                            0818422XXX

40. hatai.p@hotmail.com                      0894555XXX

 

 

ผู้โชคดีต้องทำการยืนยันสิทธิ์ ผ่าน E-mail : online@majorcineplex.com  ภายในวันที่ 15 เมษายน 2561 มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์

1.ลูกค้าทำการส่งเอกสารผ่านทาง Email ดังนี้
           - สำเนาบัตรประชาชน
           - หลักฐานการสั่งซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านทาง Facebook
           - ลูกค้าต้องใช้ Email เดียวกับที่ทำรายการสั่งซื้อแจ้งเรื่อง         

           - กรอกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ และ สาขาที่ต้องการรับของรางวัล

2.เมื่อได้รับหลักฐานและตรวจสอบถูกต้องแล้ว ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้ทางสาขาภายใน 14 วันทำการ