HIGHLIGHT CONTENT

Let' s go Green Together - ปตท.

  • 6,582
  • 02 ก.ค. 2013

 Let' s go Green Together - ปตท.

ร่วมห่วงใยและใส่ใจในสิ่งแวดล้อมกับ...ถังป๊อปคอร์นย่อยสลายได้ 100%  ใน 180 วัน

ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  จัดงาน “Let’ go Green Together” เปิดตัว “เฟรนด์ลี่ ป๊อป” ถังป๊อปคอร์นย่อยสลายได้ 100% ใน 180 วัน นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียวที่ต้องการปลุกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ให้ห่วงใยและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม   รวมทั้งช่วยลดปัญหาการจัดเก็บและกำจัดขยะ  กับโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 8 สาขา     เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 เป็นต้นไป  โดยมี สุกฤตย์  สุรบถโสภณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น, ชวลิต ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ และบริหารโครงการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน,  นิธิ พัฒนภักดี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน), โทนี่ รากแก่น, ปัน ปัน สุทัตตา อุดมศิลป์ ร่วมงานด้วย  ณ  อินฟินีซิตี้ ฮอลล์ ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ์