HIGHLIGHT CONTENT

KODOMO MOVIE HAPPY CARNIVEL ชิงทุนการศึกษา และ ของรางวัล รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท

  • 5,443
  • 18 ก.ย. 2019

KODOMO MOVIE HAPPY CARNIVEL ปิดเทอมนี้ชวนน้องๆ อายุ 5-12 ปี ร่วมประกวดการแต่งกายคาแรคเตอร์เดินแฟชั่นโชว์ พร้อมแสดงความสามารถพิเศษ ชิงทุนการศึกษา และ ของรางวัล
รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : วันนี้ – 3 ตุลาคม 2562
สาขาที่ร่วมรายการ : เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 4

 

ร่วมประกวดการแต่งกายคาแรคเตอร์ เดินแฟชั่นโชว์ในธีม KIDS MOVIE HAPPY CARNIVAL พร้อมแสดงความสามารถพิเศษในระดับอายุ 5-12 ปี ชิงทุนการศึกษา และ ของรางวัล รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท ภายในงานพบกับ Influencer เพจครอบครัวจาก พาลูกเที่ยวดะ พร้อมร่วม Meet & Greet กับเหล่า One Piece Roadshow และบูธกิรรมเสริมทักษะเพ้นท์ตุ๊กตา ปูนปลาสเตอร์, แต่งหน้าคุกกี้แฟนซี, Interactive Game
ในวันเสาร์ที่  5 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 – 17:00 น.  ณ เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 4 เข้าร่วมฟรีทุกกิจกรรมพร้อมรับของที่ระลึกจากโคโดโม

 

รายละเอียดกิจกรรม

เงื่อนไขการสมัคร

1. ประกวดการแต่งกายคาแรคเตอร์ เดินแฟชั่นโชว์ พร้อมแสดงความสามารถพิเศษ ชาย/หญิง ในระดับอายุ 5-12 ปี

2. เตรียมการแสดงความสามารถพิเศษ ร้อง เล่น เต้น รำ ไม่เกิน 1-3 นาที (เวลามีผลต่อการให้คะแนน)

3. เปิดรับสมัคร กรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมประกวด วันนี้ – 3 ตุลาคม 2562

4. เจ้าหน้าที่โทรศัพท์นัดหมายยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2562

 

เอกสารประกอบการลงทะเบียนในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 (วันงาน)

1. ลงทะเบียนรายงานตัว นำส่งเอกสาร และ แผ่น CD เพลง สำหรับแสดงความสามารถพิเศษ พร้อมรับลำดับหมายเลขการประกวดในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 -12:00 น. ณ จุดลงทะเบียนเข้างาน ชั้น 4 เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์

2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร หรือเอกสารที่แสดงวันเดือนปี เกิด ของผู้สมัคร

3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

 

กำหนดการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 (วันงาน)

10:00 - 12:00 : ลงทะเบียนรับหมายเลข

14:00 - 17:00 : เริ่มการประกวด

 

ช่วงที่ 1 : เดินแฟชั่นโชว์ เพื่อโชว์ตัวกับคณะกรรมการ และ เตรียมตัวเปลี่ยนชุดสำหรับแสดงความสามารถพิเศษ

ช่วงที่ 2 : แสดงความสามารถพิเศษตามลำดับหมายเลข

ช่วงที่ 3 : ร่วมเดินแฟชั่นโชว์อีกครั้งทั้งหมด พร้อมประกาศผลผู้เข้ารอบ 3 คนสุดท้าย

ช่วงที่ 4 : ตอบคำถาม พร้อมประกาศผลรางวัลผู้ชนะเลิศ

ช่วงที่ 5 : มอบรางวัล พร้อมถ่ายภาพรวมกัน (โดยน้องๆที่เข้าร่วมการประกวดจะได้ของรางวัลทุกท่าน)

 

เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)

1. ความสวยงาม และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเครื่องแต่งกาย (20 คะแนน)

2. ความสวยงามของการเดิน และ การโพสท่าเพื่อนำเสนอเครื่องแต่งกายของตนเอง (40 คะแนน)

3. ความสามารถในการแสดง (20 คะแนน)

4. ความพร้อมของอุปกรณ์ในการแสดง (10 คะแนน)

5. การ Entertain ผู้ชมในการแสดง (10 คะแนน)

 

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ

-ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท/ ชุดผลิตภัณฑ์จากโคโดโม พร้อมบัตรชมภาพยนตร์คิดส์ ซีนีมา รางวัลละ 2 ใบ

 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

-ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท/ ชุดผลิตภัณฑ์จากโคโดโม พร้อมบัตรชมภาพยนตร์คิดส์ ซีนีมา รางวัลละ 2 ใบ

 

รองชนะเลิศอันที่ 2

-ทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท / ชุดผลิตภัณฑ์จากโคโดโม  พร้อมบัตรชมภาพยนตร์คิดส์ ซีนีมา รางวัลละ 6 ใบ

 

รางวัลชมเชย 20 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท

-ชุดผลิตภัณฑ์จากโคโดโม พร้อมบัตรชมภาพยนตร์คิดส์ ซีนีมา รางวัลละ 2 ใบ

 

*หมายเหตุ ทุกรางวัลจะต้องหักภาษีณ ที่จ่าย 5% ของเงินรางวัล และเตรียมสำเนาบัตรเพื่อใช้ในการรับเงิน

 

สมัครได้ที่>>> https://bit.ly/2miIQT3

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  facebook.com/KidsCinemaMajorcineplex