HIGHLIGHT CONTENT

ISUZU “โรงเล่นของ” ก่อนจะนั่งดูให้ดี ระวังทับที่ผี จะโดนดีไม่รู้ตัว ที่เมกา ซีนีเพล็กซ์ ตั้งแต่วันที่ 26-31 ตุลาคม 2562

 • 30,627
 • 24 ต.ค. 2019

“โรงเล่นของ”

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด ร่วมกับ ISUZU ได้จัดกิจกรรมให้กับคนไทยที่ชื่นชอบความตื่นเต้น
ความน่ากลัว ความสยอง ได้มาสัมผัสกับความหลอนในเทศกาลวันฮาโลวีน ในกิจกรรม “โรงเล่นของ”
ที่เมกา ซีนีเพล็กซ์ ตั้งแต่วันที่ 26-31 ตุลาคม 2562

“ก่อนจะนั่งดูให้ดี ระวังทับที่ผี จะโดนดีไม่รู้ตัว”

ลูกค้าซื้อบัตรดูหนังผี ใน “โรงเล่นของ” ที่เมกา ซีนีเพล็กซ์ วันที่ 26-31 ตุลาคม 62 ในราคาพิเศษ 150 บาท / 1 เรื่อง โดยซื้อผ่านทางตู้ E-Ticket, Major Super App, Website ลูกค้าก็สามารถได้ชมหนังผีสุดน่ากลัว ภายใต้ความหลอน ความสยองที่จัดเต็มได้ใน “โรงเล่นของ” ที่เมกา ซีนีเพล็กซ์ เท่านั้น

 • รายชื่อภาพยนตร์ที่ฉายใน “โรงเล่นของ” ที่เมกา ซีนีเพล็กซ์ จำนวน 9 เรื่อง รายละเอียดดังนี้
 1. ลองของ 2
 2. ผีอยู่ในผม  
 3. Annabelle 3
 4. Curse of La Llorona
 5. IT Chapter Two
 6. Metamorphosis
 7. Mary
 8. Paradise Hill
 9. Zombieland 2

เงื่อนไข  

 • โปรโมชั่นนี้ สามารถใช้ร่วมกับบัตร M Pass และ บัตร Complimentary VP ได้
 • โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก บัตรส่วนลด รายการส่งเสริมการขาย และโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • ราคาบัตรชมภาพยนตร์ 150 บาท / 1 เรื่อง
 • โปรโมชั่นนี้ ไม่ร่วมกับการซื้อแบบ Advance Ticket
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขการชมภาพยนตร์ใน “โรงเล่นของ” เมกา ซีนีเพล็กซ์

1. ผู้ชมภาพยนตร์ต้องมีอายุมากกว่า 12 ปี ขึ้นไป หรือ อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

2. ผู้เข้าชมภาพยนตร์ในโรงเล่นของ ต้องไม่เป็นโรคหัวใจ , โรคความดันโลหิตสูง หรือ โรคอันตรายร้ายแรง

3. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “โรงเล่นของ”

4. กรณีซื้อบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้าชมภาพยนตร์

5. กรณีสมัครใจในการเข้าชมภาพยนตร์ และไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ

6. ห้ามสัมผัส หรือ ทำร้ายกระทำการใดๆที่เป็นอันตรายต่อนักแสดง

7. ห้ามถ่ายภาพหรือบันทึกวีดีโอภายในโรงภาพยนตร์

8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด