HIGHLIGHT CONTENT

INSPIRE HUB MEMBER รับสิทธิพิเศษ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง แถมฟรี 1 ที่นั่ง โรงภาพยนตร์ Kids Cinema

  • 4,138
  • 01 ต.ค. 2018

รับสิทธิพิเศษ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง แถมฟรี 1 ที่นั่ง โรงภาพยนตร์ Kids Cinema (เฉพาะที่นั่ง Candy Seat เท่านั้น)

ระยะเวลา: 1 - 31 ตุลาคม 2561

วิธีการกดรับสิทธิ์ : *762*345*9901#

รายละเอียดโปรโมชั่น:

• สิทธิพิเศษสำหรับลูกบ้าน ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลอปเม้นท์ (เฉพาะสมาชิกที่โอนกรรมสิทธิ์แล้วเท่านั้น) รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง แถมฟรี 1 ที่นั่ง เฉพาะที่นั่ง Candy Seat ในโรงภาพยนตร์ Kid Cinema เท่านั้น

• จำกัดจำนวน 100 สิทธิ์ รวมโรงภาพยนตร์ Kid Cinema ทุกสาขา (MEGA Bangna, Westgate Cineplex, Promenade Cineplex, EastVille Cineplex) ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น

• ลูกค้าต้องใช้สิทธิ์ในการชมภาพยนตร์ ณ วันที่มีการซื้อบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น

• ลูกค้าต้องใช้สิทธิ์โปรโมชั่นที่ Box Office เท่านั้น (ไม่สามารถใช้สิทธิ์ที่ตู้ E-Ticket ได้)

• 1 รหัสมาชิก สามารถรับสิทธิ์สูงสุดเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น

• สมาชิกที่กดรับสิทธิ์ต้องใช้หมายเลขโทรศัทพ์มือถือตามฐานข้อมูลที่เคยแจ้งไว้กับทางบริษัทเท่านั้น

• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือ ทอนเป็นเงินสด และไม่ร่วมรายการ ส่งเสริมการขายอื่นๆ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีเกิดข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด

• ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่ม 1 - 31 ตุลาคม 2561 เท่านั้น