HIGHLIGHT CONTENT

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ IMAX และ 4DX จัดการประกวดออกแบบ Infographic ชิงรางวัลรวมมูลค่า 140,000 บาท

  • 3,328
  • 22 มิ.ย. 2017

IMAX | 4DX Infographic Contest 2017


 

Major Cineplex  IMAX และ 4DX ได้จัดการประกวดออกแบบ Infographic ในหัวข้อ IMAX | 4DX ประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่เหนือกว่า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถ ได้มาแสดงความสามารถผ่านการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์ IMAX และ 4DX ในรูปแบบที่น่าสนใจ สามารถเข้าใจง่าย คนทั่วไปเห็นความแตกต่าง และข้อดีของระบบและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่ได้รับสาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

หลักเกณฑ์การประกวด Infographic
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

   - ไม่จำกัดการศึกษา เพศ และอายุ

   - ประเภทเดี่ยว หรือ ทีม (ทีมละไม่เกิน 2 คน)

   - มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator (ai)

   - มีความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ IMAX และ 4DX

   - เปิดรับสมัคร 19 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2560

 

2. รายละเอียดผลงาน

   - วัตถุประสงค์ของการจัดทำภาพ Infographic เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีโรงภาพยนตร์ IMAX และ 4DX ในรูปแบบที่น่าสนใจ สามารถเข้าใจง่าย คนทั่วไปเห็นความแตกต่าง และข้อดีของระบบและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่ได้รับสาร

   - ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ภาพ Infographic โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับข้อดีของโรงภาพยนตร์ IMAX และ 4DX รวมทั้งหมด 2 ชิ้นงาน (IMAX 1 ชิ้น และ 4DX 1 ชิ้น) โดยคิดหาวิธีการนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์และพิเศษของโรง IMAX และ 4DX อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

 

3. รายละเอียดการประกวด (แบ่งออกเป็น 2 ช่วง)

   - ก่อนเริ่มการประกวดจะต้องมีการมา Workshop เพื่อจะได้รับข้อมูลและความเข้าใจเกี่ยวกับ IMAX และ 4DX เพิ่มเติมอย่างถูกต้อง  โดยจะมีการWorkshop ที่ Paragon Cineplex มีการพาชมโรงภาพยนตร์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 10.00 – 12.00 น. ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

   - รอบคัดเลือก: ผู้เข้าประกวดส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .jpg ขนาดกระดาษ A4 โดย Zip File พร้อมตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อทีมผ่านทางอีเมล์ โดยเขียนหัวข้ออีเมล์ว่า “ส่งงาน Infographic IMAX&4DX (ชื่อทีม)” สิ้นสุดการส่งผลงานรอบแรกวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 และ ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 คน/ทีมสุดท้ายวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ผ่านทาง Facebook: IMAX Thailand และ 4DX Thailand

   - รอบตัดสิน: ผู้เข้าประกวด  10 คน/ทีม ที่ผ่านรอบคัดเลือก ส่งผลงานที่ผ่านการแก้ไขตามข้อแนะนำของคณะกรรมการ ในรอบตัดสินผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .jpg และ ai เท่านั้น โดย Zip File พร้อมตั้งชื่อไฟล์ตาม ชื่อทีม(Final) ผ่านทางอีเมล์

โดยเขียนหัวข้ออีเมล์ว่า “ส่งงาน Final Infographic IMAX&4DX (ชื่อทีม)”

สิ้นสุดการส่งผลงานรอบตัดสินวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และ ประกาศผลรางวัลผู้ชนะวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ผ่านทาง Facebook: IMAX Thailand และ 4DX Thailand

 

4. รูปแบบชิ้นงาน

   - สร้างสรรค์ผลงานผ่านโปรแกรม Adobe Illustrator (ai) เท่านั้น

   - ขนาด 1,600 x 2,400 pixels (แนวตั้ง) Resolution 300 pixels/inch

   - ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอเนื้อหาสามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือทำ 2 เวอร์ชั่นแยกภาษากัน

   - ชิ้นงานทั้งหมด 2 ชิ้น ประกอบไปด้วย IMAX 1 ชิ้น และ 4DX 1 ชิ้น

   - สามารถสร้างผลงานได้โดยไม่จำกัดเทคนิค

5. เกณฑ์การตัดสิน

   - เนื้อหาและความสอดคล้องของหัวข้อที่กำหนด

   - ความโดดเด่นและความคิดสร้างสรรค์ของรูปแบบงาน

   - การสื่อสาร/นำเสนอเนื้อหา (สามารถเข้าใจง่าย ตรงประเด็น ชัดเจน)

   - ความสวยงามและการจัดวางขององค์ประกอบของผลงาน

6. รางวัลการประกวด

   - รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล): ได้รับเงินสด 30,000 บาท Apple Watch Sport จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท และ บัตร Complimentary ชมภาพยนตร์ในระบบ IMAX และ 4DX ทั้งปี รวมจำนวน 50 ใบ มูลค่า 25,000 บาท 

   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล): ได้รับเงินสด 10,000 บาท บัตร Complimentary ชมภาพยนตร์ในระบบ IMAX และ 4DX จำนวน 40 ใบ มูลค่า 20,000 บาท

   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล): ได้รับเงินสด 5,000 บาท บัตร Complimentary ชมภาพยนตร์ IMAX และ 4DX จำนวน 40 ใบ มูลค่า 20,000 บาท

   - รางวัลชมเชย (2 รางวัล): บัตร Complimentary ชมภาพยนตร์ IMAX และ 4DX จำนวน 20 ใบ มูลค่า 10,000 บาท

   - รางวัลรวมมูลค่า 140,000 บาท

หมายเหตุ: ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล

     การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

การติดต่อ-สอบถามข้อมูลการรับสมัคร:

Facebook: IMAX Thailand , 4DX Thailand

เบอร์โทรศัพท์: 083 0500868 (คุณฐิตินาถ)

เวลาติดต่อ: 10:00 – 19:00 น. วันจันทร์ – ศุกร์

e-mail: graphic.major@hotmail.com