HIGHLIGHT CONTENT

คำอธิบายและแนะนำเกี่ยวกับการแสดงไอคอน บนเว็บไซต์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์

  • 1,915,575
  • 20 พ.ย. 2015

คำอธิบายและแนะนำเกี่ยวกับการแสดงไอคอน บนเว็บไซต์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 

 

เรตภาพยนตร์

  : ภาพยนตร์เหมาะสำหรับผู้ชมทั่วไป 

  : ภาพยนตร์เหมาะสำหรับผู้ชมอายุ 13 ปีขึ้นไป โดยผู้ชมอายุต่ำกว่า 13 ปี ควรได้รับคำแนะนำ

  : ภาพยนตร์เหมาะสำหรับผู้ชมอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยผู้ชมอายุต่ำกว่า 15 ปี ควรได้รับคำแนะนำ

  :  ภาพยนตร์เหมาะสำหรับผู้ชมอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยผู้ชมอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำ

 :  ภาพยนตร์จำกัดเฉพาะผู้ชมที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปและมีการตรวจบัตรประชาชนก่อนเข้าโรงภาพยนตร์ 

 : ภาพยนตร์เรื่องนี้ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดู

 

ระบบเสียง

 : ภาพยนตร์ระบบเสียงภาษาอังกฤษ/คำบรรยายภาษาไทย
 : ภาพยนตร์ระบบเสียงภาษาไทย/คำบรรยายภาษาอังกฤษ
 : ภาพยนตร์ระบบเสียงภาษาไทย
 : ภาพยนตร์ระบบเสียงภาษาต่างประเทศ/คำบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาไทย

 : ภาพยนตร์ระบบเสียงภาษาต่างประเทศ/คำบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาไทย

 : ภาพยนตร์ระบบเสียงภาษาญี่ปุ่น/คำบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาไทย

 : ภาพยนตร์ระบบเสียงฮินดี/คำบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาไทย

 

ระบบการฉาย 

 : ระบบการฉายแบบ 4Dx สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการฉายดังกล่าวได้ที่ 4DX Theatre

 : ระบบการฉายแบบดิจิตอล 2 มิติ 

 : ระบบการฉาย2 มิติ ในระบบเสียง Dolby ATMOS สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
                     เกี่ยวกับระบบการฉายดังกล่าวได้ที่ 
Dolby Atmos

 : ระบบการฉาย3 มิติ ในระบบเสียง Dolby ATMOS สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยว
                     กับระบบการฉายดังกล่าวได้ที่ 
Dolby Atmos

 : ระบบการฉายแบบ 2 มิติ ในระบบภาพความคมชัดแบบ High Frame Rate  (HFR) สามารถอ่านรายละเอียด
                    เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการฉายดังกล่าวได้ที่ 
HFR

 
: ระบบการฉายแบบ 3 มิติ ในระบบภาพความคมชัดแบบ High Frame Rate  (HFR) 
                     สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการฉายดังกล่าวได้ที่
HFR3D 

 

 : ระบบฉายภาพแบบเลเซอร์ คมชัดเพิ่มขึ้น พร้อมสีสันที่สวยงาม


 : ระบบฉายที่มาพร้อมจอภาพ 3 ทิศทาง ให้ภาพกว้าง 270 องศา สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการฉายดังกล่าวได้ที่ ScreenX
 


 : ระบบการฉายแบบ 4DX แบบ 2 มิติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการฉายดังกล่าวได้ที่ 4DX Theater

 

 : ระบบการฉายแบบ 4DX แบบ 3 มิติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการฉายดังกล่าวได้ที่ 4DX Theater

 

 : ระบบฉายขั้นสูงสุดของสีสันและความคมชัดผ่านจอภาพแบบ LED สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการฉายดังกล่าวได้ที่ LED Cinema


 : ระบบฉายที่สุดของสีสันและความคมชัดบนจอยักษ์


  : ระบบการฉายแบบ ดิจิตอล IMAX 2 มิติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการฉายดังกล่าวได้ที่ 
IMAX 

 

  : ระบบการฉายแบบ  IMAX High Frame Rate  (HFR)  3 มิติ
                    สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการฉายดังกล่าวได้ที่ 
IMAX

 

  : โรงภาพยนตร์สำหรับเด็กและครอบครัว เปิดให้บริการบ่อบอลและสไลเดอร์ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

  : รอบฉายภาพยนตร์ที่เหมาะสำหรับเด็กและครอบครัว ภายในโรงภาพยนตร์มีการเปิดไฟสว่างขึ้น 20% และลดระดับเสียงลง 30%

 

  : รอบฉายนี้สำหรับลูกค้าที่ประสงค์นำสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) เข้าใช้บริการในโรงภาพยนตร์

 

สัญลักษณ์อื่นๆ บนเว็บไซต์

 : บอกความยาวภาพยนตร์ เป็นนาที


  : ที่นั่งที่ถูกทำรายการซื้อเรียบร้อยแล้ว