คำอธิบายและแนะนำเกี่ยวกับการแสดงไอคอน บนเว็บไซต์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์

 

คำอธิบายและแนะนำเกี่ยวกับการแสดงไอคอน
บน 
http://www.majorcineplex.com/

 

เรตภาพยนตร์

  : ภาพยนตร์เหมาะสำหรับผู้ชมทั่วไป 

  : ภาพยนตร์เหมาะสำหรับผู้ชมอายุ 13 ปีขึ้นไป โดยผู้ชมอายุต่ำกว่า 13 ปี ควรได้รับคำแนะนำ

  : ภาพยนตร์เหมาะสำหรับผู้ชมอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยผู้ชมอายุต่ำกว่า 15 ปี ควรได้รับคำแนะนำ

  :  ภาพยนตร์เหมาะสำหรับผู้ชมอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยผู้ชมอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำ

 :  ภาพยนตร์จำกัดเฉพาะผู้ชมที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปและมีการตรวจบัตรประชาชนก่อนเข้าโรงภาพยนตร์ 

 : ภาพยนตร์เรื่องนี้ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดู

 

ระบบเสียง

 : ภาพยนตร์ระบบเสียงภาษาอังกฤษ/คำบรรยายภาษาไทย
 : ภาพยนตร์ระบบเสียงภาษาไทย/คำบรรยายภาษาอังกฤษ
 : ภาพยนตร์ระบบเสียงภาษาไทย
 : ภาพยนตร์ระบบเสียงภาษาต่างประเทศ/คำบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาไทย

 : ภาพยนตร์ระบบเสียงภาษาต่างประเทศ/คำบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาไทย

 : ภาพยนตร์ระบบเสียงภาษาญี่ปุ่น/คำบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาไทย

 : ภาพยนตร์ระบบเสียงฮินดี/คำบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาไทย

 

ระบบการฉาย 

 : ระบบการฉายแบบ 4Dx สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการฉายดังกล่าวได้ที่ 4DX Theatre

 : ระบบการฉายแบบ3 มิติ  

 : ระบบการฉายแบบดิจิตอล 2 มิติ 

 : ระบบการฉายแบบดิจิตอล 3 มิติ 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการฉายดังกล่าวได้ที่ 3D Digital

 : ระบบการฉาย2 มิติ ในระบบเสียง 
Dolby ATMOS สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
                     เกี่ยวกับระบบการฉายดังกล่าวได้ที่ 
dolbyatmos

 : ระบบการฉาย3 มิติ ในระบบเสียง Dolby ATMOS สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยว
                     กับระบบการฉายดังกล่าวได้ที่ 
dolbyatmos

 : ระบบการฉายด้วยฟิล์ม 33 MM.

 : ระบบการฉายแบบ 2 มิติ ในระบบภาพความคมชัดแบบ High Frame Rate  (HFR) สามารถอ่านรายละเอียด
                    เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการฉายดังกล่าวได้ที่ 
hfr

 
: ระบบการฉายแบบ 3 มิติ ในระบบภาพความคมชัดแบบ High Frame Rate  (HFR) 
                     สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการฉายดังกล่าวได้ที่ hfr3D

 : ระบบการฉายแบบ IMAX 3 มิติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการฉายดังกล่าวได้ที่ IMAX 

  
: ระบบการฉายแบบ ดิจิตอล IMAX 2 มิติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
                    เกี่ยวกับระบบการฉายดังกล่าวได้ที่ IMAX 

  
: ระบบการฉายแบบ  ดิจิตอล  IMAX 3 มิติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
                     ระบบการฉายดังกล่าวได้ที่ IMAX 

  
: ระบบการฉายแบบ  IMAX High Frame Rate  (HFR)  3 มิติ
                    สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการฉายดังกล่าวได้ที่ IMAX 

 

สัญลักษณ์อื่นๆ บนเว็บไซต์

 : บอกความยาวภาพยนตร์ เป็นนาที

         : สามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

                : ที่นั่งสามารถทำรายการจองได้ 

               : ที่นั่งที่ถูกทำรายการซื้อเรียบร้อยแล้ว 

 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram