HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชือผู้รับรางวัล Promotion "How I Spent my summer vacation" เครือเมเจอร์

  • 5,888
  • 19 ก.ค. 2012

รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมของภาพยนตร์ How I Spent My Summer Vacation ในหัวข้อ "ร่วมแชร์ไอเดียทริปวันหยุด  สุดมันส์ของคุณที่พัทยา"

รางวัลห้องพัก 2 คืน  จากโรงแรม  ทูน  พัทยา  จำนวน 10 รางวัล มูลค่า 5,258 บาท หักภาษี  ณ  ที่จ่าย 5 % เป็นเงิน 262.9 บาท หมดเขตรับรางวัล 7 ส.ค. 55

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

สาขา

1

น.ส.สุวารี  รัตนประภานันท์

081-9214 XXX

เอสพานาด

2

คุณธิดานันท์  อักษรกิตติ์

081-9140 XXX

แคราย-รัตนาธิเบศร์

3

นายกนกชัย  คล้ายจำนง

082-3284 XXX

บางกะปิ

4

คุณวิภาวรรณ  มีศิริ

086-1133 XXX

บางกะปิ

5

นายพลวัฒน์  หวังวีระวงศ์

090-0084 XXX

บางกะปิ

6

คุณนฤวรรณ  คารมปราชญ์

086-0280 XXX

แคราย

7

นายอารยะ  ศรีหิรัญ

081-9065 XXX

รัชดาฯ

8

คุณสุรัฐ  นิลนวรัตน์

090-1973 XXX

เซ็นทรัลพระราม3

9

คุณสุธี  รุ่งเรืองทวีพงศ์

081-5617 XXX

เอสพานาด

10

คุณสาธิตา  สงวนงาม

081-9074 XXX

แคราย

  เงื่อนไขการรับรางวัล :
  1. ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประชาชนมาเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
  2. ผู้โชคดีต้องเสียเงินหัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล
  3. ติดต่อรับรางวัลได้ที่บริษัทสหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการ) ในเวลา 10.30 – 18.00 น.
  4. หมดเขตการรับรางวัลวันที่ 7 ส.ค. 55 (มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์)
  5. ติดต่อสอบถามได้ที่  02-273-0930 ถึง 9 ต่อ 108