HIGHLIGHT CONTENT

กิจกรรมร่วมสนุกวันฮาโลวีนใน Tiktok 25 ต.ค. - 4 พ.ย. 2564

  • 1,590
  • 25 ต.ค. 2021

กิจกรรมร่วมสนุกใน Tiktok 

#ฮาโลวีน ปีนี้ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ขอชวนคุณมาร่วมสนุกแต่งชุดเป็นตัวละครที่ชอบในหนังผีเรื่องโปรด ลงใน TikTok พร้อมติด #ฮาโลวีน #MajorHalloween2021 ลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง จำนวน 500 รางวัล)
กิจกรรม : วันที่ 25 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2564 (ประกาศผล 11 พฤศจิกายน 2564 (ทาง Facebook: Major Group)
 

รายละเอียดและเงื่อนไข
• โพสต์คลิปร่วมกิจกรรมที่มียอดรับชมสูงสุด 500 อันดับแรก และทำตามกติกาเงื่อนไขที่ทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กำหนดไว้อย่างถูกต้อง 
• รางวัลได้แก่ บัตรชมภาพยนตร์ฯ เฉพาะที่นั่งปกติ/ระบบปกติ จำนวน 500 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) 
• ระยะเวลาร่วมสนุก ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 -  7 พฤศจิกายน 2564
ประกาศชื่อผู้โชคดีที่เพจ Facebook และ TikTok : Major Group ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 หลังจากประกาศผลรางวัลผู้ร่วมสนุกต้องยืนยันสิทธิ์แสดงตัวตนอีกครั้งภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
• ยอดรับชมสูงสุด 500 อันดับแรก นับจากวันที่ 25 ตุลาคม 2564 – 7 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น ยอดรับชมหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมจะไม่ถูกนำมาตัดสินโดยเด็ดขาด
• ทางบริษัทฯจัดส่งบัตรชมภาพยนตร์ฯ ผ่านทางระบบ SMS ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยบัตรชมภาพยนตร์จะสามารถนำไปใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
• บัตรชมภาพยนตร์ฯ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและกติกา หรือของรางวัลที่มีมูลค่ารางวัลเทียบเท่าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรม/ผู้ได้รับรางวัล ได้ยินยอมให้บริษัท มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์ เผยแพร่ และส่งต่อรายชื่อ และ/หรือข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง บริษัทในเครือ และ ผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยบริษัท ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า