งานเปิดตัว “ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ชุด พระมหากษัตริย์กับการออม”

งานเปิดตัว “ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ชุด พระมหากษัตริย์กับการออม”

 วรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมกับ วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (มหาชน) จัดงานเปิดตัว “ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ชุด พระมหากษัตริย์กับการออม” ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของการก่อตั้งธนาคารออมสิน สถาบันเพื่อการออมที่ถือกำเนิดจากองค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งจะจัดฉายภายในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทั่วประเทศ ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี, พารากอน  ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ และ เมกา ซีนีเพล็กซ์  รวมระยะเวลา 1ปี

การผลิตภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมีใหม่ล่าสุด ชุด “ พระมหากษัตริย์กับการออม ” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังคนไทยแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ตลอดจน ผลักดันและสร้างจิตสำนึกให้คนไทยรู้จักอดออม โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กษัตริย์ผู้เป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิต ผู้ทรงเป็นต้นแบบของ  ความเพียร ความกตัญญู ความพอเพียงและอดออม รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนบนผืนแผ่นไทย ...นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชุด “พระมหากษัตริย์กับการออม” โดยเนื้อหาของนิทรรศการนำเสนอพระจริยวัตรแห่งความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “พ่อ...ผู้เป็นแบบอย่างแห่งการออมของชาติ”  

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram