HIGHLIGHT CONTENT

โพสท่าหน้ายักษ์ ลุ้นรับหมอนยักษ์ ฟรี!! ยกแก๊ง

  • 6,465
  • 10 ต.ค. 2012

ยกแก๊งกันมาเป็นครอบครัว หรือเพื่อนๆ ชมภาพยนตร์เรื่อง "ยักษ์" ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพโพสท่าหน้ายักษ์ พร้อมหางตั๋วยักษ์ ลุ้นรับ หมอนน้าเขียว หรือ เจ้าเผือก มูลค่า 350 บาท ฟรี "ยกแก๊ง" สำหรับแก๊งที่โดนใจทีมงานมากที่สุดร่วมสนุกที่ http://www.facebook.com/events/352642414828716/ 

กติกา

1. ผู้ร่วมสนุกจะต้องถ่ายภาพทำหน้ายักษ์ พร้อมถือหางตั๋วยักษ์ แล้วอัพโหลดเข้ามาในหน้ากิจกรรมนี้ พร้อม ระบชื่อแก๊ง และชื่อสมาชิกในแก๊ง พร้อมเลขที่นั่ง รอบ สาขา (ไม่จำเป็นต้องเป็นรอบ หรือสาขาเดียวกัน)เช่น แก๊ง ยักษ์ จำนวน......คน คนที่ 1 ชื่อ.........................เลขที่นัั่ง.........รอบ.........สาขา.......... คนที่ 2 ชื่อ.........................เลขที่นัั่ง.........รอบ.........สาขา.......... คนที่ 3 ชื่อ.........................เลขที่นัั่ง.........รอบ.........สาขา..........2. ในภาพ ทุกคน จะต้องถือหางตั๋วยักษ์คนละ 1 ใบ 3. หางตั๋วต้องเป็นเฉพาะในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เท่านั้น รอบใด สาขาใด ก็ได้ (ยกเว้นรอบพิเศษ) 4. ห้ามทำการตัดต่อภาพใดๆทั้งสิ้น แก๊งไหนทำหน้ายักษ์ได้โดนใจพี่สุด รับรางวัลหมอนน้าเขียว หรือ เผือก ตามจำนวนสมาชิกในแก๊งกันไปเลย    

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 ต.ค. 55

ประกาศผลครั้งที่ 1 : 19 ต.ค. 55 (จำนวน 5 แก๊ง) ประกาศผลครั้งที่ 2 : 26 ต.ค. 55 (จำนวน 5 แก๊ง)เงื่อนไขการรับรางวัล
  1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ และนามสกุล ตามบัตรประชาชน และหางตั๋วที่ตรงกับรายชื่อในกิจกรรม 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น
  2. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  3. ผู้โชคดีจะต้องมารับรางวัลที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เท่านั้น
  4. กรุณาเก็บหางตั๋วไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากไม่มีตั๋ว หรือตั๋วไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ จะตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที
  5. คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  6. ทีมงานขอสวนสิทธิ์ในการลบรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า