คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม! ซื้อตั๋ว Justice League ผ่าน Facebook วันนี้ รับสิทธิพิเศษแบบจัดเต็ม

ซื้อตั๋ว Justice League ผ่าน Facebook วันนี้
รับสิทธิพิเศษแบบจัดเต็ม


          1. ซื้อตั๋วหนัง เรื่อง Justice League ผ่านทางเฟสบุ๊ค 200 ท่านแรก วันที่ 16 พ.ย.60 เป็นต้นไป รับฟรีทันที Wristband Justice League Set 6 ชิ้น จากภาพยนตร์มูลค่าเซ็ตละ 1,200 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 240,000 บาท

ระยะเวลา : 16-30 พฤศจิกายน เป็นต้นไป (จนกว่าจะครบสิทธิ์ 200 รายการสั่งซื้อ)

*สำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วหนังและชำระเงินสมบูรณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 200 รายการสั่งซื้อแรกเท่านั้น

เงื่อนไขการรับของรางวัล
          ● ทีมงานจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี 200 ท่านแรกที่ทำรายการในช่วงเวลาที่กำหนด ผ่านทางเว็บไซต์ www.majorcineplex.com วันที่ 12 ธ.ค.60
          ● ผู้โชคดี จะต้องเดินทางมารับของรางวัล ณ จุดที่บริษัทกำหนด (หรือ แจ้งให้ทีมงานจัดส่งของรางวัลให้ตามที่อยู่ของท่าน โดยท่านจะต้องชำระค่าจัดส่งเอง*) ทั้งนี้ท่านสามารถให้ผู้แทน ติดต่อรับของรางวัลแทนได้ ตามเงื่อนไขเพิ่มเติมในหน้าประกาศรายชื่อ ณ จุดที่ บริษัทกำหนด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
          ● บริษัทขอสงวนสิทธิ์ สำหรับรายการสั่งซื้อที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
          ● คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
          ● ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
          ● สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนหรือจำหน่ายได้

          2. ซื้อตั๋วหนัง Justice League ผ่านทางเฟสบุ๊ค ระหว่างวันที่ 16-30 พ.ย.60 รับส่วนลด 100 บาทเพื่อซื้อ Couple Set ประกอบด้วยป๊อปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ 2 กล่อง และน้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 2 แก้ว (จำกัด 1,000 ที่นั่งแรก)

ระยะเวลา : 16 พฤศจิกายน เป็นต้นไป (จนกว่าครบจำนวนสิทธิ์) / สำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วหนัง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไปเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

          ● สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง Justice League ผ่านเฟสบุ๊ค จะได้รับ รหัสโค้ดป๊อปคอร์น จัดส่งให้ทางอีเมล์ (จำกัด 1,000 สิทธิ์แรก ที่ซื้อตั๋วหนัง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 16 พ.ย.60 ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คเท่านั้น)
          ● ลูกค้านำ QR Code 18 หลัก ที่ได้รับทางอีเมล์ หลังจากทำรายการซื้อตั๋วหนังผ่านเฟสบุ๊ค มาแสดงที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด 100 บาทเพื่อซื้อ 
Couple Set
          ● สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2561 (สามารถนำ QR Code มารับสิทธิ์ ณ จุดจำหน่ายป๊อปคอร์น โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ฯ ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น)
          ● ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
          ● ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
          ● สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนหรือจำหน่ายได้ คูปองที่ได้รับผ่านช่องทางที่ไม่ได้รับอนุญาต มีการตัดทอน ปรับเปลี่ยน ทำสำเนา ปลอมแปลง ทำให้เสียหาย ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ถือว่าเป็นโมฆะ

          3. ซื้อตั๋วหนัง Justice league ผ่านทางเฟสบุ๊ค ระหว่างวันที่ 9-30 พ.ย.60 มีสิทธิ์ ลุ้นรับ โทรศัพท์มือถือ Nokia 8 จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

ระยะเวลา : 9-30 พฤศจิกายน 2560
*สำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วหนังและชำระเงินสมบูรณ์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการรับของรางวัล
          ● ทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดี 5 ท่าน ที่ทำรายการในช่วงเวลาที่กำหนด และประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านทางเว็บไซต์ www.majorcineplex.com วันที่ 12 ธ.ค.60 ผู้โชคดี จะต้องเดินทางมารับของรางวัล ณ จุดที่บริษัทกำหนด
          ● บริษัทขอสงวนสิทธิ์ สำหรับรายการสั่งซื้อที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
          ● คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
          ● ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

          4. สมาชิก M GEN ทุกคลับ ที่ซื้อตั๋วหนัง Justice League ผ่านทางเฟสบุ๊ค ระหว่างวันที่ 9-30 พ.ย.60 รับคะแนนสะสม 2 เท่า
          ● สิทธิพิเศษ สำหรับ สมาชิก M GEN ทุกคลับ ที่ซื้อตั๋วหนัง เรื่อง Justice League ผ่านทางเฟสบุ๊ค เท่านั้น
          ● คะแนนสะสมจะเข้าสู่ระบบหลังจากจบกิจกรรมส่งเสริมการขาย ภายใน 7 วันทำการ
          ● บริษัทขอสงวนสิทธิ์ สำหรับรายการสั่งซื้อที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
          ● คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
          ● สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนหรือจำหน่ายได้
          ● ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการซื้อตั๋วหนัง : 9-30 พฤศจิกายน 2560
ระยะเวลาการรับคะแนนสะสม : หลังจากจบกิจกรรม 7 วันทำการ
*สำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วหนังและชำระเงินสมบูรณ์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

 

          5. สมาชิก M GEN ทุกคลับ ที่ซื้อตั๋วหนัง Justice League ผ่านทางเฟสบุ๊ค ระหว่างวันที่ 9-30 พ.ย.60 มีสิทธิ์ ลุ้นรับ 4k Curve TV 55” รุ่น H9800 จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 359,900 บาท 

ระยะเวลา : 9-30 พฤศจิกายน 2560
*สำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วหนังและชำระเงินสมบูรณ์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการรับของรางวัล
          ● ทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดี 10 ท่าน ที่ทำรายการในช่วงเวลาที่กำหนด และประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านทางเว็บไซต์ www.majorcineplex.com วันที่ 12 ธ.ค.60
          ● ผู้โชคดี จะต้องเดินทางมารับของรางวัล ณ จุดที่บริษัทกำหนด
          ● บริษัทขอสงวนสิทธิ์ สำหรับรายการสั่งซื้อที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
          ● คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
          ● ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-----------------------------------------

 

   ● ขั้นตอนสุดล้ำ ซื้อตั๋วหนังผ่านเฟสบุ๊ค
   ● สัมผัสประสบการณ์ความล้ำ ซื้อตั๋วล่วงหน้า Justice League ผ่าน Facebook คลิก

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram