ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมให้คะแนนหนัง ลุ้นบัตรชมภาพยนตร์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมให้คะแนนหนัง ลุ้นบัตรชมภาพยนตร์ รางวัลละ 2 ที่นั่ง

จากเรื่อง Finding Dory
ภาสชนมฺ ปริกัมศีล    0853757xxx
พรรณจริยา เยี่ยมสาคร    0928208xxx
ไพลิน สิริโรจนามณี    0882524xxx
กฤษณะ คัตตะพันธ์    0992862xxx
ธีร์จุฑา คุณจันทรโชติ    0896440xxx
อภิรักษ์ นิยมเดชา    0916246xxx
ฉัตรไชย อัศวินนิมิจี    0996566xxx
สุรศักดิ์ ภากรณ์ประเสริฐ    0819331xxx
สุชาดา เกษอารี    0611958xxx
อัธยา บวรจิตอดุลย์    0870898xxx

ติดต่อรับรางวัลได้ที่ E-Mail : majorcineplex@windowslive.com ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559


จากเรื่อง Independence Day 2
พิชัย สายทุ้ม    0851543xxx
พชร ชมโฉม   0859499xxx
สุทธิชัย เชษฐ์ธนชัย    0891587xxx
เนติพงษ์ สิงหะ    0923716xxx
ฐานีย์ เทียมศรี    0860450xxx
วรรณา ลีลาวืวัฒน์    0819125xxx
ภูมิจิต สมิทธิจิตกุล    0805060xxx
วัชรพงษ์ วิมลใย    0832144xxx
นันทวรรณ กาญจนปรีชา    0819945xxx
เอกศักดิ์ จีราคม    0865454xxx

ติดต่อรับรางวัลได้ที่ E-Mail : majorcineplex@windowslive.com ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559


วิธีรับรางวัลบัตรชมภาพยนตร์ผ่านทาง Email
Subject : รับรางวัลกิจกรรมให้คะแนนหนังลุ้นตั๋วหนังฟรี
เนื้อหา Email ให้ระบุ พร้อมแนบเอกสารดังนี้
1. ชื่อนามสกุล
2. เบอร์โทร
3. สำเนาบัตรประชาชน

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram