HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ฉลองเปิดสาขาใหม่!! ลุ้น YAMAHA GRAND FILANO ที่ อีจีวี โลตัส นครศรีธรรมราช

  • 9,825
  • 08 เม.ย. 2015

ฉลองเปิดสาขาใหม่!!
อีจีวี โลตัส นครศรีธรรมราช
ลุ้นรถจักรยานยนต์ 
YAMAHA GRAND FILANO

 

 ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปอง 1 ใบ (สมาชิก M GEN รับเพิ่มเป็น 2 ใบ) ส่งลงในกล่องรับคูปองหน้าโรงภาพยนตร์ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
ลุ้นรางวัลรถจักรยานยนต์ YAMAHA GRAND FILANO จำนวน 1 คัน
แพ็คเก็จที่พักมันดาวี กระบี่
 หุ่นยนต์ดูดฝุ่น IGGOO และบัตรชมภาพยนตร์
รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

 

เงื่อนไข

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค 1 ใบ สมาชิกบัตร M Gen รับคูปองเพิ่มอีก 1 ใบ
• เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2558 จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 31 กรกฏาคม 2558

• จับรางวัลและประกาศชื่อผู้โชคดี  วันที่ 1 กันยายน 2558 ทาง www.majorcineplex.com
ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล (เฉพาะรถจักรยานยนต์)
• สาขาที่เข้าร่วมรายการ อีจีวี โลตัส นครศรีธรรมราช เท่านั้น
• พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ระยะเวลา 9 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2558

สาขาที่ร่วมรายการ  อีจีวี โลตัส นครศรีธรรมราช


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รางวัลรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า แกรนด์ ฟีลาโน่
ได้แก่  คุณสุรัตนา ชูเชียร

รางวัลที่พักมันดาวี กระบี่
ได้แก่  คุณกาญจนา พลสวัสดิ์

รางวัลหุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่น
ได้แก่ คุณนงลักษณ์ พืชภูมิ

รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ 50 รางวัล / 2 ที่นั่ง
1.คุณสุพล ต่อมแสง
2.คุณพินิตา เชาวลิต
3.คุณจีระพงษ์ ทองกับสุย
4.คุฯสมศักดิ์  หนูรอด
5.คุณก้องภพ สีน้ำทอง
6.คุณธนภูมิ จินดาวงษ์
7.คุณสุธีร์ จะนะจินดา
8.คุณวริสรา จันชะนะพล
9.คุณศุภฤกษ์ ศักดิ์เกิด
10.คุณจีรนุช เมืองหมิ้น
11.คุณณัฐวัฒน์ วัฒนา
12.คุณวิรัญจ์รักษ์ สุวรรณฤกธิ์
13.คุณวรเทพ อุบารัตน์
14.คุณพรรณ จินดิษฐ
15.คุณฤทธิจัย ทิพย์กองลาศ
16.คุณวัชราพร รังส์มันตุชาติ
17.คุณณฐกร ทุ่งคำ
18.คุณโอฬาร ส่งบุญแก้ว
19.คุณอภิรัตน์ เสวกพรหม
20.คุณสิตานัน นาคะสรงค์
21.คุณกษมา เอียดาสน
22.คุณอุไรวรรณ นวลมุสิงห์
23.คุณชนาธินาถ ชัชวาลย์
24.คุณดารารัตน์ จิษสิก
25.คุณสุมาลี จงษ์พิทักษ์
26.คุณพัชราภา ผึ่งวงศ์วิวัฒน์
27.คุณวิชาญ ชัดดีสุวรรณ
28.คุณอรทัย ทองอนันต์
29.คุณจิตาภรณ์ โภร์ตะพินทุ
30.คุณมณัสวิณ แก้วชรทิพย์
31.คุณประดิหรา อนุกูล
32.คุณจักรพันธ์ ชูสุววณ์
33.คุณเพชรปิยะ ตั้งใหม่ดี
34.คุณธรวัตน์ ทองประสม
35.คุณอภินันท์ สมศิริ
36.คุณเกียรติศักดิ์ นวลวงค์
37.คุณอมรรัตน์ บุญตา
38.คุณวันทนีย์ คุ้มพิยาพล
39.คุณวฒิพันธ์ ขักตหาร
40.คุณศรีวรา อารีชน
41.คุณวัรชาติ ดำทอง
42.คุณศิริวรรณ คุ้มปิยะพล
43.คุณสุรเชษฐ์ เลิศมอรชัย
44.คุณนทะนพร อภิมโชติ
45.คุณเจริญ เสมอมาศ
46.คุณภาสิตา สัตถาพร
47.คุณพรวิมล เหมทานนท์
48.คุณกฤติวรรณ ชุมวารี
49.คุณขจร ชวาลา
50.คุณธิดา เรืองโฉม


ติดต่อรับรางวัลได้ที่ โรงภาพยนตร์ อีจีวี โลตัส นครศรีธรรมราช