HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี - ฉลองเปิดสาขาใหม่!! ลุ้น Honda Moove ที่ อีจีวี โลตัส สุราษฎร์ธานี

  • 7,723
  • 04 ม.ค. 2016

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ฉลองเปิดสาขาใหม่!!  อีจีวี โลตัส สุราษฎร์ธานี
ลุ้นรถจักรยานยนต์ Honda Moove และ บัตรชมภาพยนตร์ฟรี


รางวัลมอเตอร์ไซด์ ฮอนด้า มูฟ จำนวน 1 รางวัล            
ลำดับ    รายชื่อ        
1 คุณ คุณศิริจานันท์      สืบตระกูล
                       
รางวัลแพ็จเกจที่พัก มันดาวี รีสอร์ต จำนวน 2 รางวัล            
ลำดับ    รายชื่อ        
1 คุณ คุณนันกาชาติ      ฮีแก้ว
2 คุณ คุณอนุสรณ์      แซ่หลิม
           
รางวัลนาฬิกา IForce จำนวน 5 รางวัล            
ลำดับ    รายชื่อ        
1 คุณ ยุวนา    สีแสง
2 คุณ ธีระศักดิ์    ขำสิงมาก
3 คุณ มนต์ชัย    ศรีเทพ
4 คุณ ก่อพงศ์    เกตุแก้ว
5 คุณ ดนัย    เหมทานนท์
            
รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 50 รางวัล            
ลำดับ    รายชื่อ        
1 คุณ ยุพา    สีแสง
2 คุณ ธีระศักดิ์    ขำสิงมาก
3 คุณ มนต์ชัย    ศรีเทพ
4 คุณ ก่อพงศ์    เกตุแก้ว
5 คุณ ดนัย    เหมทานนท์
6 คุณ ธันย์ธนก    พร้อมสุวรรณ
7 คุณ อภิศักดิ์    ทามิ
8 คุณ จารุพักตร์    ทองดอนหับ
9 คุณ กิตติศักดิ์    สาลี
10 คุณ สัณหณัฐ    สุวรรณสิทธิ์
11 คุณ ฉัตรชานน    อ่อนประเสริฐ
12 คุณ พชร    ศรีกระจ่าง
13 คุณ นิพัทธา    ลาดศิลป์
14 คุณ สุภาพร    โตนะแพร
15 คุณ ธนะโชติ    ใจชื่น
16 คุณ เฉลิมศักดิ์    เข็มทอง
17 คุณ วุฒิพงษ์    อ้วนโต
18 คุณ Maytawee    Potmayta
19 คุณ ภูริฉัตร    พรชัยสิริกุล
20 คุณ พิณฤดี    ชูชาติ
21 คุณ ธวัชชัย    งาเหล่า
22 คุณ เรณุกา    บูรพันธ์
23 คุณ กษิเดช    ตรังเวชย์
24 คุณ สุทธิเดช    ทองมาก
25 คุณ ศิริจานันท์     สืบตระกูล
26 คุณ ปราโมทย์    นวลเศษ
27 คุณ พิชญาดา    พืชสิงห์
28 คุณ ชิตา    ศิลปพรหมมาศ
29 คุณ ผกามาศ    ยอดผกา
30 คุณ ทัศนี    ตั้งเพียร
31 คุณ ไพรัตน์    ขวยเจริญ
32 คุณ พิพัฒน์พงศ์    เกิดแสงสุริยงค์
33 คุณ พรเทพ    วีตระกูล
34 คุณ จันทิมา    เจรจาปรีดี
35 คุณ นัฎฐนันท์    สมบูรณ์
36 คุณ ดนัย    วรสิทธิโสภณ
37 คุณ สรพงค์    ทองขาว
38 คุณ สมคิด    อักษรเขต
39 คุณ ภาณุพัต    ศรีมณี
40 คุณ สุภารัตน์    สุขบางนพ
41 คุณ จีรติ    รักราวี
42 คุณ รณชิต    ยังช่วย
43 คุณ อำนาจ    กิตติรัตนาวรรณ
44 คุณ สมศักดิ์    นิลพงศ์
45 คุณ ณกรณ์    ปรีชา
46 คุณ รัศจิภัสย์    พรหมสิทธิ์
47 คุณ ศิวะ    เรืองเจริญ
48 คุณ วลัยลักษณ์    สามงามพุ่ม
49 คุณ สุมล    ยู้ท่าเสา
50 คุณ ธิศศรัตน์    ไทยจิตร


ติดต่อรับรางวัลได้ที่ โรงภาพยนตร์ อีจีวี เทสโก้ โลตัส สุราษฎร์ธานี  


ฉลองเปิดสาขาใหม่!!  อีจีวี โลตัส สุราษฎร์ธานี
ลุ้นรถจักรยานยนต์ Honda Moove และ บัตรชมภาพยนตร์ฟรี

ลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค 1 ใบ (สมาชิก M Gen รับเพิ่มอีก 1 ใบ)
สำหรับชิงโชค ลุ้นรางวัลรถจักรยานยนต์ Honda Moove จำนวน 1 คัน
แพ็คเก็จที่พัก มันดาวี กระบี่ 2 รางวัล
นาฬิกา I-Force รุ่น 43 White จำนวน 5 รางวัล
บัตรชมภาพยนตร์ 50 รางวัลๆละ 2 ที่นั่ง
รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท 

เงื่อนไข

• ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค 1 ใบ สมาชิกบัตร M Gen รับคูปองเพิ่มอีก 1 ใบ
• เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
• ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล (เฉพาะโทรศัพท์มือถือ และรถจักรยานยนต์) 
• พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชน ตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้) 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

ระยะเวลา : 21 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 4 มกราคม 2559


สาขาที่ร่วมรายการ : อีจีวี โลตัส สุราษฎร์ธานี