HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี - ฉลองสาขาใหม่ อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์ ลุ้นโชคใหญ่กว่า 3 แสนบาท

  • 10,097
  • 01 เม.ย. 2016

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

แว่นตา Oakley 10 รางวัล
คุณ เยาวลักษณ์ ลิมปิโรจนฤทธิ์
คุณ ศักดิ์ชัย ฉิมแก้ว
คุณ สุภาพ ม่วงอ่อน
คุณ สรดิษฐ์ รัตนเสถียร
คุณ สายชล ธีรสุขประเสริฐ
คุณ กฤตนู สิงหวรวุฒิ
ด.ญ. มนสิชา คล่องศิริเวช
คุณ บุญฮั่ว ปึงพิพัฒน์ตระกูล
คุณ นิพัทธ์ สมิทธิกานน
คุณ ศนิชาภ์ จรรยาภรณ์พงษ์

จักรยาน Tokyo Bike 2 รางวัล
คุณ อิศเรศ หนุนภักดี
คุณ พรสิรี เตชะชมภูเวทย์

รถสกู๊ตเตอร์ Vespa จำนวน 1 คัน
คุณ ภควรรษ นันทาภิวัธน์

แพ็คเก็จที่พัก Escape หัวหิน จำนวน 4 รางวัล
คุณ จิรัชญา  วิเศษโวหาร
คุณ กาจ  จานทอง
คุณ สุพิชฌาย์  ตันติธนากร
คุณ อาภาภรณ์  ภาคีญาณ

ตั๋วหนังรางวัลละ 4 ใบ จำนวน 50 รางวัล
คุณ เรืองวิทย์ หล่อพันธ์
คุณ ทิพวรรณ วงษ์พิทักษ์โรจน์
คุณ พงศ์ขจร สิงหพงศ์
คุณ ปรมินทร์ ธนพรหมศิริกุล
คุณ ชุติกาญจน์ เอี่ยมวิวัฒน์
คุณ ณัฐสิทธิ์ ใจชำนิ
คุณ วิทวัส รุ่งฤทธิเดช
คุณ พัณนิดา อินทนธชิต
คุณ โชติกา เพ็ญศิริ
คุณ ชาศินี แก้วเนตร
คุณ ธัญญพัทธ์ ธนาอธิการโกวิทย์
ด.ช. วัชรพงษ์ ลีลาน้อย
คุณ ชยพล สิงห์สุทธิชาติ
คุณ การุณ เทพวงด์
คุณ พรทิพธ์ เสนาภิจ
คุณ เอกลักษน์ มงคลนิจ
คุณ วรชัย พงศานันต์
คุณ วรนาถ อินทปัญญา
คุณ ชุติชัย ไชยเรียง
คุณ สมชาย คุณะเพิ่มศิริ
คุณ นันทนา เดชโฮม
คุณ จิตสุนันท์ เลิศวิชชุหัตถ์
คุณ ธรรมนิติย์ โภคาสัมฤทธิ์
คุณ ศศิธร ล้อมวงษ์ชู
คุณ อรณัส ชัยพัฒน์
คุณ ศักดา วงศ์อุดมศักดา
คุณ วินัย ตั้งสิริสถิตวงศ์
คุณ สุศุภเดช พิชิตธัญโชคเดช
คุณ ณัฐพล ณัฏฐาชัย
คุณ อิสรวงศ์ คงมีผล
คุณ กิตติพัฒน์ รัตนสิทธิ์
คุณ ธนศุภางค์ ศรีวาลัย
คุณ สุรินธร บำเพ็ญธรรม
คุณ กวีวงศ์ ธวัฒนกุล
คุณ ศิระ จำเริญศักดิ์ศรี
คุณ เชิดศักดิ์ แสงสว่าง
คุณ ศศิธร เทศเรือง
คุณ พงศ์ภัทร เลนุกูล
คุณ ญาดา เปียเช  
คุณ ธนพรรณ ภัทรวรณี
คุณ จริยา พลพิพัฒน์
คุณ วรรษมน ตะปินา
คุณ ชันยพร สันติภาพ
คุณ ประทีป สันติภาพ
คุณ ภีรดา ไพบูลย์รุ่งโรจน์
คุณ วรายุทธ สุขเกษม
คุณ ปฏิวัติ ศรีสุราช
คุณ อภิชาต กิติเวชกุล
คุณ ดนัยยา ยี่โถ
คุณ ฐาปณีย์ ผ่องเมฆินทร์

ทางจนท.จะติดต่อกลับผู้โชคดีเพื่อนัดรับรางวัล


ฉลอง เปิดสาขาใหม่ อีสวิลล์ ซีนีเพล็กซ์ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นรางวัลรถสกู๊ตเตอร์ Vespa จำนวน 1 คัน  ,จักรยาน Tokyo Bike 2 รางวัล , แพ็คเก็จที่พัก Escape หัวหิน จำนวน 4 รางวัล แว่นตา Oakley จำนวน 10 รางวัล และบัตรชมภาพยนตร์ 50 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 320,000 บาท

เงื่อนไขกิจกรรม
•        ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค 1 ใบ สมาชิกบัตร M Gen รับคูปองเพิ่มอีก 1 ใบ
•        เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
•        จับรางวัลและประกาศชื่อผู้โชคดี  วันที่ 1 เมษายน 2558 ทาง www.majorcineplex.com
•        ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล (เฉพาะรถสกู๊ตเตอร์ Veapa )
•        สาขาที่เข้าร่วมรายการ อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์ เท่านั้น
•        พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
•        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชน ตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
•        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ระยะเวลา : 27 พฤศจิกายน 2558 –  29 กุมภาพันธ์ 2559

เฉพาะที่ อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 3 เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ (เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา)