HIGHLIGHT CONTENT

Cool Little Princess Cool Contest ประกวดแฟชั่นโชว์ สร้างสรรค์เจ้าหญิงในสไตล์ของน้องๆ

  • 5,976
  • 05 พ.ย. 2019


เชิญชวนน้องๆ อายุระหว่าง 5-10 ปี ร่วมประกวดแต่งกายเจ้าหญิงในรูปแบบของน้องๆ ในงาน HomePro Visa Platinum presents Cool Little Princess Contest ชิงทุนการศึกษาและของรางวัล มูลค่ากว่า 20,000 บาท และ ได้เข้าชมภาพยนตร์รอบพิเศษที่โรงภาพยนตร์ Kids Cinema
พร้อมร่วมกิจกรรมพิเศษในงานต่างๆ เช่น Photo Booth, Gachapon Game และ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะจาก Code Genius

พบกันวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ชั้น 5 ณ ลาน Infinite City Hall , Paragon Cineplex

รายละเอียดการรับสมัคร
เงื่อนไข

1. ประกวดการแต่งกายเจ้าหญิง  ในระดับอายุ 5-10 ปี
2. เตรียมการแนะนำตัว และ นำเสนอชุดในรูปแบบของผู้เข้าประกวด ระยะเวลา ไม่เกิน 1 นาที (เวลามีผลต่อการให้คะแนน)
3. เปิดรับสมัคร กรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมประกวดตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 – 15 พฤศจิกายน  2562
4.ผู้สมัครต้องกรอกหมายเลขบัตรสมาชิก M Gen Kids ในฟอร์ม ตัวอย่างเช่น
5. รับสมัครผู้เข้าประกวด จำนวน 15 ท่านเท่านั้น โดยครบ 15 ท่านทางบริษัทจะปิดการรับสมัคร
6. เจ้าหน้าที่โทรศัพท์นัดหมายยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

เอกสารประกอบการลงทะเบียนในวันที่ 23 พฤศจิกายน  2562 (วันงาน)
1. ลงทะเบียนรายงานตัว นำส่งเอกสาร พร้อมรับลำดับหมายเลขการประกวดในวันที่ 23 พฤศจิกายน  2562  เวลา 11 :00 -12:00 น. ณ จุดลงทะเบียนเข้างาน ชั้น 5 ลาน Infinite City Hall , Paragon Cineplex
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร หรือเอกสารที่แสดงวันเดือนปี เกิด ของผู้สมัคร
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
4.บัตรสมาชิก M Gen Kids ที่ใช้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประกวด

กำหนดการ
วันที่ 23 พฤศจิกายน  2562 (วันงาน)
11:00 - 12:00 : ลงทะเบียนรับหมายเลข
13:00 - 14:45 : เริ่มการประกวด
ช่วงที่ 1 : เดินแฟชั่นโชว์เพื่อโชว์ตัว พร้อมแนะนำตัว และนำเสนอชุด กับคณะกรรมการ
ช่วงที่ 2 : ร่วมเดินแฟชั่นโชว์อีกครั้งทั้งหมด พร้อมประกาศผลผู้เข้ารอบ 3 คนสุดท้าย
ช่วงที่ 3 : ตอบคำถาม พร้อมประกาศผลผู้ชนะเลิศ
ช่วงที่ 4 :มอบรางวัล พร้อมถ่ายภาพรวมกัน (โดยน้องๆที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับของรางวัลทุกท่าน)

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ
-ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท  พร้อมรับชมภาพยนตร์รอบพิเศษ ที่โรงภาพยนตร์ Kids Cinema รางวัลละ 4 ที่นั่ง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1
-ทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาท พร้อมรับชมภาพยนตร์รอบพิเศษ ที่โรงภาพยนตร์ Kids Cinema รางวัลละ 4 ที่นั่ง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2
-ทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท พร้อมรับชมภาพยนตร์รอบพิเศษ ที่โรงภาพยนตร์ Kids Cinema รางวัลละ 4 ที่นั่ง

รางวัลชมเชย 25  รางวัล รวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท
-บัตรชมภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ Kids Cinema  รางวัลละ 2 ใบ

*หมายเหตุ ทุกรางวัลจะต้องหักภาษีณ ที่จ่าย 5% ของเงินรางวัล และเตรียมสำเนาบัตรเพื่อใช้ในการรับเงิน

เกณฑ์การให้คะแนน
1.ความสวยงามของเครื่องแต่งกาย (25 คะแนน)
2.ความสร้างสรรค์ของเครื่องแต่งกาย (25 คะแนน)
3.ความสวยงามของการเดิน (25 คะแนน)
4.การแนะนำตัว และการโพสท่าเพื่อนำเสนอเครื่องแต่งกายของตนเอง (25 คะแนน)

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการประกวด : https://bit.ly/2JL4U1w

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : facebook.com/KidsCinemaMajorcineplex