ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Coca Cola Romantic Japan Trip

รายชื่อผู้โชคดี Coca Cola Romantic Japan Trip ได้รับรางวัล แพ็คเกจทัวร์ ญี่ปุ่น จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

  1. คุณยณลักษณ์ ตันติสุวรรณนา
  2. คุณวรรณิภา จงอุษากุล
  3. คุณธีรนุช เหล่าวีระกุล
  4. คุณกัณชยภร จินดาธรรม
  5. คุณสาวิตรี เกตุสุวรรณวัฒนา

รายละเอียดการติดต่อรับรางวัล

ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่เบอร์ 02-511-5427-36 ต่อ 519 คุณ นิธิ (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00 - 18.00 น.)

กรุณาส่ง สำเนาบัตรประัชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาที่ nithi@majorcineplex.com  ก่อนภายในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram