HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี CoCa-Cola Movie World Holidays

 • 5,961
 • 22 เม.ย. 2014

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี CoCa-Cola Movie World Holidays ชวนคุณเปิดประสบการณ์ใหม่ ต้อนรับปิดเทอม สนุกสุดมันส์ไปกับสวนสนุกแห่งโลกภาพยนตร์ ลุ้นแพ็คเกจทัวร์ออสเตรเลีย 5 วัน 4 คืน

รายชื่อผู้โชคดี

 1. คุณ ชนิดา ชนวิทยาสิทธิกุล
 2. ด.ญ. เอสเตอร์ แซ๋อื้อ
 3. คุณ ลัคนวดี โง้วพิพัฒน์มงคล
 4. คุณ ชัญญาณัฏฐ์ ภูวโชติพิพัฒน์
 5. คุณ สิริณัฏฐ์ ศุภนรากมลชัย

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 2. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนมือ โอนหรือแลกเป็นเงินสดได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนที่ตรงตามที่ระบุในคูปองเท่านั้น
 3. ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ส่งคูปองชิงรางวัลโดยไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากปรากฎชื่อซ้ำกันคณะกรรมการจะทำการจับฉลากหาผู้โชคดีรายอื่นทดแทน
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
 5. ผู้โชคดีจะต้องเดินทางพร้อมกัน ในช่วงเดือน พฤษภาคม หรือ มิถุนายน 2557 ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่บริษัททัวร์ กำหนดเดินทาง
 6. ผู้โชคดีต้องมีพาสปอร์ต และถ้าวีซ่าของผู้โชคดีไม่ผ่านทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เพื่อให้สิทธิ์แก่ลูกค้าผู้โชคดีสำรองลำดับต่อไป