HIGHLIGHT CONTENT

แจ้งประกาศปิดให้บริการชั่วคราวโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทั่วประเทศ

  • 5,449
  • 17 มี.ค. 2020

แจ้งประกาศปิดให้บริการชั่วคราวโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขา ทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563
ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่นและไว้วางใจมาโดยตลอด เราจะร่วมมือร่วมใจ และรวมพลังช่วยกันเพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด