HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ฉลองเปิดสาขาใหม่!! เซ็นทรัลพลาซา ระยอง

  • 9,868
  • 01 พ.ย. 2015

ฉลองเปิดสาขาใหม่!!
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง
ลุ้นรถจักรยานยนต์ YAMAHA GRAND FILANO

ลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค

ลุ้นรางวัลรถจักรยานยนต์ Yamaha Grand FIlano จำนวน 1 คัน
แพ็คเก็จที่พัก มันดาวี กระบี่ 2 รางวัล
กระเป๋าเดินทาง MC Lightweight จำนวน 3 รางวัล
บัตรชมภาพยนตร์ 50 รางวัลๆละ 2 ที่นั่ง
รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท 

 

เงื่อนไข

• ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค 1 ใบ สมาชิกบัตร M Gen รับคูปองเพิ่มอีก 1 ใบ
• เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 30 กันยายน 2558
• จับรางวัลและประกาศชื่อผู้โชคดี  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ทาง www.majorcineplex.com
• ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล (เฉพาะโทรศัพท์มือถือ และรถจักรยานยนต์)
• สาขาที่เข้าร่วมรายการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง เเท่านั้น
• พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 

ระยะเวลา 27 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2558

สาขาที่ร่วมรายการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลมอเตอร์ไซด์        
ลำดับที่    ชื่อ - นามสกุล    เบอร์โทร
1    คุณสุกัญญา คำผา    084-7838xxx
        
รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางบัตรชมภาพยนตร์        
ลำดับที่    ชื่อ - นามสกุล    เบอร์โทร
1    คุณโชคอนันต์ ธารามาศ    099-123-6xxx
2    คุณวิมลลักษณ์ โสระชาติ    096-223-5xxx
3    คุณพิเชษฐ์ สุขเกษม    099-740-9xxx
4    คุณสิริธัญญ์ สอนอินทร์    089-244-6xxx
5    คุณอำนวย จำปาแพง    081-305-9xxx
6    คุณภาณี โภคาธนอนันต์    083-056-1xxx
7    คุณคณิต เวทสรณสุธี    086-146-7xxx
8    คุณอิทธิโชค เอี่ยมมอมรสิริกุล    086-301-7xxx
9    คุณอุษา สุวรรณราช    086-907-6xxx
10    คุณกิตติ วงศ์ภูมิเมือง    095-661-0xxx
11    คุณสุขุม พรหมมุนี    083-287-7xxx
12    คุณสกล อสุวานัช    089-754-5xxx
13    คุณดวงกมล ว่องไว    088-210-4xxx
14    คุณอัมพร ขวัญยืน    082-469-6xxx
15    คุณสุนทร ศรีสุข    082-709-2xxx
16    คุณปิยะนุช พัทธเสมา    084-813-5xxx
17    คุณปภัสกร ธิงปิติกุล    084-346-7xxx
18    คุณสิริยากร ภักดีพงษ์    088-345-1xxx
19    คุณบัณฑูร จิตตสังวรณ์    080-632-7xxx
20    คุณชนกานต์ ทรัพย์เจริญ    093-131-7xxx
21    คุณวรนิษฐา จันทรา    091-698-7xxx
22    คุณธัญญ์รวี ติวาเจริญพัฒน์    090-941-9xxx
23    คุณอัญธิอร บุญโกมล    084-567-0xxx
24    คุณสุศฤาคาร คงศิลป์    090-472-9xxx
25    คุณกชพร ธีรทยากร    083-080-9xxx
26    คุณอโรชา บุญเหลือ    083-626-3xxx
27    คุณไพโรจน์ ชาติอาสา    081-723-7xxx
28    คุณวาทิณี พ่อค้า    089-939-2xxx
29    คุณไพโรจน์ พุธิไพร    085-423-7xxx
30    คุณวรรณสิงห์ จักรวาลมณฑล    092-991-5xxx
31    คุณพรยมล ทองนพคุณ    087-507-1xxx
32    คุณเชิญขวัญ แดงใส    086-111-5xxx
33    คุณศุภโชติ เรืองนาราบ    081-782-4xxx
34    คุณณัฐพงษ์ อิทธฺชาติ    091-884-2xxx
35    คุณนันทนา ยงภาบ    088-950-5xxx
36    คุณอานนท์ หวังดี    080-573-7xxx
37    คุณอภิชา วรสราสดิ์    061-593-5xxx
38    คุณกฤษณะ อินทราช    086-847-0xxx
39    คุณนิศานาถ คชพงษ์    081-654-6xxx
40    คุณจักราช ธาราสืบ    094-428-5xxx
41    คุณกัญธิศ นวลศรี    061-496-3xxx
42    คุณธัญพิชชา ทองงอก    086-144-8xxx
43    คุณทิทพร พรมมา    087-190-6xxx
44    คุณรมิดา รชดาจัตมั่น    085-386-3xxx
45    คุณแดง แซ่ลิ้ม    081-435-6xxx
46    คุณชลธี ดวงรัศมี    086-883-1xxx
47    คุณอนังคน์ องษ์ษรี    082-463-0xxx
48    คุณวิชา สายสมุด    089-678-6xxx
49    คุณวโรดม พยัคฆชาติ    092-269-6xxx
50    คุณอนาวิน คำทรัพย์    085-188-8xxx


ติดต่อรับรางวัลได้ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขา เซ็นทรัลพลาซา ระยอง